Balení a manuál

Balení

Eureka se prodávala v poměrně velkých krabicích, jejichž převážný objem zabírala polystyrénová výstelka. V ní pak byla uložena vlastní Eureka, návod a napájecí zdroj s redukcí na elektrické zásuvky našeho typu. Žádná sluchátka, žádné kabely, jak jsme tomu zvyklí dnes.

Návod na použití Eureky

Za samostatnou zmínku určitě stojí samotný návod Na Eureku. Byl to v podstatě pořadač s kovovým, otevíracím, kroužkovým systémem. Do něj byly vloženy listy papíru formátu A4 s černo-tiskovým textem. Ten byl rozdělen do dvou částí – učební text a referenční příručka. Obě části byly od sebe odděleny černým, tvrdším listem papíru s odpovídajícím označením.

Návod k použití (Eureka A4)

Návod k použití, otevřený s kazetami (Eureka A4)

Návod k použití, otevřený s disketou (Eureka A4)

Obal návodu pak tvořily pevné desky černé barvy, na jejichž čelní straně byl, ve stříbrném písmu vytištěný nápis „Eureka A4, Návod k použití.“ Z vnitřní strany první desky byly vlepeny plastové kryty pro umístění čtyř magnetofonových kazet. Kazety byly očíslovány Braillskými čísly a jejich obsah byl totožný s tištěným textem učební části návodu. Zadní deska pak obsahovala z vnitřní strany ještě průhlednou kapsičku, v níž byla vložena originální disketa s digitalizovaným návodem a referenční příručkou, několika řídícími (*. com) programy a několika ukázkami hudebních souborů. Návod tak tvořil kompaktní a elegantní celek.

Obsah návodu, jak už jsme se výše zmínily, byl prezentován ve špičkové kvalitě a formulován ve velice přátelské formě. Tím jen zvyšoval zvědavost začínajících uživatelů Eureky a současně je zbavoval obav ze zvládnutí či nezvládnutí obsluhy Eureky. Ostatně, posuďte sami z této krátké ukázky.

Ukázka z návodu: Ukázka z 3. kapitoly uživatelské příručky

Upřímně, navozuje u vás tento úvod obavu z toho, jestli obsluhu takto špičkové technologie zvládnete, nebo ve vás vyvolává spíš napětí a touhu to hned začít zkoušet? Věřím, že B je pravda.


Navigace