Další funkce Eureky

Hned na začátku této publikace jste se z popisu Eureky dozvěděli, že obsahuje 8 funkčních kláves. Podle toho byste mohli usuzovat, že Eureka má zabudovaných také 8 funkcí. To by však byl omyl. Eureka nám těch funkcí ve skutečnosti může nabídnout hned 16. Prvních 8 se spouští stiskem příslušné funkční klávesy, dalších 8 pak stiskem téže funkční klávesy, avšak tentokrát současně s přeřaďovačem. My jsme se dosud více či méně zmínili jen o šesti z nich. Jaké jsou tedy ty další?

Vedle již nastíněných hodin, záznamníku, telefonního seznamu, překladače Basicu, textového procesoru a hudebního editoru to jsou ještě

 • Diář:
  Je to v podstatě kalendář, do kterého  si, k jakémukoliv datu, můžeme  zapsat jakýkoliv text a nastavit čas, kdy  nám jej Eureka má připomenout. A to také spolehlivě udělá. Pokud ve chvíli nastaveného hlášení na Eurece pracujeme, tak naši práci na chvíli přeruší a umožní vzkaz vyslechnout a následně jej i vymazat. Pokud u Eureky nejsme a její hlášení prošvihneme, tak nás na prošlý záznam upozorní hned při jejím nejbližším zapnutí. V záznamech nám také umožní vyhledávat a to buď podle zapsaného textu, nebo podle data.
 • Kalkulátor:
  Obsahuje nejen základní, ale i vědecké a technické funkce jako jsou funkce trigonometrické, exponenciální, algebraické a statistiku. Umí také převádět anglosaské míry a váhy na náš metrický systém a naopak.
 • Teploměr:
  Díky zabudovanému čidlu pro měření teploty nám Eureka ohlásí naměřenou teplotu ve stupních celsia i Farenheita. Pokud k Eurece připojíme externí čidlo, tak Eureka bude hlásit naměřené hodnoty čidla externího.
 • Voltmetr:
  Použití voltmetru je podmíněno použitím externího měřicího čidla. Pokud jej k Eurece připojíme, tak nám bude oznamovat jím naměřené hodnoty elektrického napětí.
 • Komunikace:
  O této funkci jsme se výše již trošku zmínili. Slouží k propojení Eureky s jinými počítači včetně druhé Eureky, nebo se zdroji informací (např. BBS). Zde nastavujeme parametry přenosu a tato funkce pak řídí celý proces přenosu dat.
 • Adresář disku:
  Umožňuje prohlížení souborů na disku a základní manipulaci s nimi, například jejich přejmenování, vymazání, nebo naopak, nastavení jejich ochrany proti náhodnému vymazání či přepisu.
 • Diskové funkce:
  Toto je funkce, velmi podobná výše zmíněnému adresáři disku. Umožňuje nám však se soubory provádět mnohem víc úkonů než pouhý adresář. Například v nich vyhledávat, označovat je, jednotlivě nebo hromadně je kopírovat i mazat a podobně. Umí nám také sdělit informace o jednotlivých souborech, stejně jako informace o celkovém stavu souborů na disku.
 • Databáze:
  Je to funkce, kterou vlastně už trochu známe. Takovou databází je v našem případě i telefonní seznam. A jaký je mezi nimi rozdíl? Především ten, že šablonu databáze si vytváříme vlastně sami, přičemž můžeme využít až 4 pole pro zadávání dat, která si můžeme také pojmenovat podle vlastní potřeby. Tato šablona je pak vytvořena přímo na disketě, kam se následně ukládají i zadaná data. Proto pojme mnohem víc záznamů než telefonní seznam ve vymezené části paměti Eureky. V databázi je samozřejmě také možné v záznamech vyhledávat, listovat, měnit je, zadávat nové atd.
 • Spuštění diskového programu:
  Tato funkce nám  umožňuje spouštět programy, které nebyly vytvořeny v překladači Basicu Eureky. Bývají to zpravidla programy pro řízení různých činností, například pro tisk not, pro vyhodnocení datových hodnot z rozlišovače barev a podobně. Koneckonců zde můžeme spustit i řídící program výše popisované databáze. Ale v našem případě jsme funkci „spuštění programu“ využívali ponejvíc pro spouštění her, naprogramovaných v jiném programovacím jazyku, mimo prostředí Eureky. Tyto programy mají nejčastěji příponu *.com.
 • Formátování disku:
  K této funkci snad není co dodávat. S jejím využitím se formátovaly diskety stejně tak, jako dnes formátujeme na počítačích hard disky či jiná paměťová média.

Tolik tedy jen stručně k jednotlivým funkcím Eureky. Na tomto místě by nemělo smysl se o nich dále podrobněji rozepisovat, protože bychom tím jenom dublovali to, co vám nyní chceme nabídnout. A sice kompletní učební materiály, které měly před třiceti lety k dispozici první šťastlivci, kteří se s Eurekou teprve začínali seznamovat. Proto vše výše uvedené, berte jenom jako malé ochutnávky. A pokud vám zachutnalo, tak pokračujte dále.


Navigace