Sériový port

Eureka je vybavena sériovým portem standardu RS-232C vyvedeným na zadní stranu přístroje, přičemž se jedná o samičí 25 -pinový konektor D-Sub bez jistících matek. Primárně je určen pro propojení dvou Eurek mezi sebou či s jinými počítači a navíc umožňuje, stejně jako port klávesnice, připojení měřicích čidel. To je možné díky tomu, že dobrá polovina pinů nemá ve standardu RS-232 u tohoto konektoru využití.

Sériový port může posloužit k připojení dalších rozmanitých zařízení, avšak musel by pro Eureku existovat program ovládající takové zařízení, jenž by se zaváděl z diskety. Mezi nejzásadnější takto připojitelná zařízení patří tiskárny. Funkce Eureky, jako např. Textový procesor, dovolují skrze sériový port poslat text na černo-tiskovou tiskárnu podporující standard Epson ESC/P. Pro ty, které umožňují jen připojení skrze paralelní port, bylo možné dokoupit kabel s adaptérem na normu IEEE 1284. Na straně Eureky je odpovídající konektor DB-25 a na straně tiskárny, tehdy běžný, 36 pinový konektor Centronics.

Přestože zapojení sériového portu je standardní, je nutno vzít v potaz několik faktů:

  • RS-232 rozeznává dva typy zařízení (koncové DTE a ukončovací DCE), přičemž Eureka i jiné počítače jsou zařízeními koncovými, proto je nutno použít tzv. křížený kabel, kde výstup z Eureky se připojí na vstup druhého počítače a naopak. Při připojení ukončovacích zařízení (např. modemů) toto křížení není nutné.
  • Přestože ustálená konvence stanovuje pro koncová zařízení samčí konektor, je na Eurece konektor samičí.
  • Eureka využívá 5 nejnutnějších pinů vyžadovaných pro obousměrnou sériovou komunikaci, ostatní piny standardu RS-232 pro konektor DB-25, které jsou použity např. pro signalizaci modemu, nejsou zapojeny.

Z výše uvedených důvodů není možné použít pro propojení Eureky s jinými počítači nekřížený kabel. Fyzicky propojení lze realizovat, ale elektricky není správné. Když už se propojení podaří, je nutno správně nastavit přenosové parametry, zejména přenosovou rychlost, tak, aby byly stejné na obou stranách. Eureka podporuje obvyklé rychlosti sériového portu do 38400 Bps, což pro ilustraci znamená, že 64 KB její paměti by se zaplnilo CCA během 15 sekund. U konkrétních zařízení, pokud je pro ně dodáván program zaveditelný z diskety, např. pro braillskou tiskárnu, nemusí uživatel nastavení přenosových parametrů řešit. V případě použití Eureky jako hlasového terminálu jiného počítače nebo pro přenos souborů v univerzálnějším smyslu, kdy uživatel pracuje s funkcí Komunikace, je nutno parametry nastavit ručně. V tomto i jinak přátelsky laděná Eureka uživateli nepomůže a je potřeba příslušná nastavení učinit. Stejně tak Eureka nijak neusnadňuje práci uživateli, pokud by chtěl využít rychlejší externí modem, než je ten vestavěný, protože se musí naučit ovládací příkazy modemu a musí je zapisovat ručně.

Z předchozích řádků je zřejmé, kolik aplikací se s příchodem univerzální sériové sběrnice USB a s technologií Plug-and-play změnilo. Její používání z pohledu programátora není vždy tak snadné, jak tomu je u sériového portu, ale pro uživatele se řada věcí dramaticky zjednodušila.  První verze USB, která spatřila světlo světa na sklonku éry Eureky, měla propustnost 1,5 Mbit/s, tedy téměř 40 krát více, než umožňuje sériový port Eureky. Aktuální standard USB C je teoreticky ještě mnoho tisíc krát rychlejší.


Navigace