Jak na Word s odečítačem obrazovky NVDA: Styly (9. díl)

Úvod ke stylům

Představte si, že máte následující úkol: Proveďte u třetího, osmého, desátého a dvanáctého odstavce následující změnu formátu:

 • Font – Arial
 • Barva – Červená
 • Řez písma – Tučné
 • Zarovnání – Na střed
 • Odsazení – 5 cm

Existují dvě možnosti řešení:

1. „Ruční“ nastavení formátování

 • Přesuneme se na odstavce, u kterých máme provést změnu formátování.
 • Změny formátování provedeme pomocí:
  • Dialogového okna Písmo
  • Dialogového okna Odstavec

2. Vytvoření Stylu

 • Podle zadání zformátujeme určitý odstavec.
 • Na základě formátování vytvoříme styl, do kterého uložíme požadovaný formát písma a také požadovaný formát odstavce.
 • Styl nazveme například„Červený pokus“. (Můžeme zvolit i jiný název.) Poté s jeho pomocí rovnou zformátujeme třetí, osmý, desátý a dvanáctý odstavec.

Důležité: Styl je skupina formátovacích příkazů, která v sobě zahrnuje formát písma a také formát odstavce.

Jak vytvořit Vlastní styl pomocí formátovaného textu a odstavce

 • Zformátujeme text odstavce (viz. výše). Na odstavci, který jsme zformátovali, musíme mít textový kurzor.
 • Aktivujeme tlačítko Styl, které je v aplikačním menu Wordu. Je na kartě Domů v sekci Styly.
 • Po aktivaci tlačítka Styl se spustí menu. Zde se pohybujeme pomocí šipky nahoru, dostaneme se tak rychleji na položku s názvem „Vytvořit nový styl“.
 • Spustí se dialogové okno „Vytvořit nový styl podle formátování“. Zde napíšeme název stylu, do kterého se uložily formátovací příkazy pro formát písma a pro formát odstavce.
 • Nastavení v dialogovém okně potvrdíme klávesou Enter.

Ukládání stylů

Styly se po svém vytvoření automaticky neukládají. Abychom nově vytvořené styly mohli opět použít, musíme je uložit. To můžeme provést takto:

 1. Uložíme dokument, ve kterém jsme vytvořili nový styl.
 2. Námi vytvořený styl uložíme do šablony Normal.dotx.

Aktivace stylu

Pokud chceme aktivovat námi vytvořený styl, musíme spustit dialog „Použít styl“. Postupujeme takto:

 1. Přesuneme se na odstavce, které chceme zformátovat pomocí příslušného stylu.
 2. Stiskneme Ctrl+Shift+S. Spustí se dialogové okno Použít styl.
 3. Napíšeme část názvu stylu, který chceme použít. V našem případě se jedná o část názvu stylu, který jsme vytvořili.
 4. Styl vybereme šipkou dolů.
 5. Stiskneme klávesu Enter. Odstavec se zformátuje podle stylu, který jsme vytvořili.

Rozdělení stylů do různých kategorií
Existuje mnoho způsobů, podle kterých lze rozdělit styly.  První dvě dělení jsem vytvořil pro účely kurzu. Poslední (třetí) dělení je součástí dokumentů k výuce Wordu.

1. Podle vzniku:

 • Styly, které jsme vytvořili.
  • Příkladem může být námi vytvořený pokusný styl pro formátování odstavce.
 • Styly, které Word obsahuje
  • Příkladem takového stylu je například styl Normální. Ten je (spolu s mnohými dalšími styly) součástí každého nově spuštěného dokumentu ve Wordu.

2. Nadpisové a ostatní

 • Nadpisové styly
  • S pomocí nadpisových stylů je možné vytvořit obsah, který se vygeneruje na začátek dokumentu.
  • Nadpisové styly lze efektivně využívat s JAWSem a s NVDA.
 • Styly, které nejsou nadpisové
  • S pomocí těchto stylů je formátována většina dokumentu.

Dělení do pěti kategorií

 • Styly odstavce
  • Umožňují formátovat celé odstavce.
 • Styly znaku
  • Umožňují formátovat vybranou část textu.
 • Styly propojené
  • Kombinují styly odstavce a styly znaku.
 • Styly tabulky
  • Umožňují formátovat vzhled tabulek.
 • Styly seznamu
  • Umožňují formátovat odrážkové a číslované seznamy.

Styly odstavce používají své formátování na celý aktuální odstavec. Zároveň zajišťují jednotný vzhled pro odstavce, které jsou formátované stejným stylem.

Styly znaku představují sadu vlastností textu, které se aplikují na určitý text.

Styly propojené představují kombinaci mezi styly odstavce a styly znaku. Pokud jsou aplikované pouze na vybraný text, chovají se jako styly znaku. Pokud jsou aplikované na celý odstavec, chovají se jako styly odstavce.

Styly tabulky slouží k tomu, abychom jednoduše sjednotili vzhled tabulek.

Styly seznamu nabízejí možnost stejných odsazení jednoho nebo více seznamů. Nabízejí také formátování jejich vzhledu.

Jak čte NVDA informaci o stylu

Pokud stiskneme NVDAKey+F, přečte nám NVDA informace o formátování textu. První informací, kterou se dozvíme, je název stylu, s jehož pomocí je text formátovaný. Příklad: „Styl Normální“, „Styl Pokus-červený“.

Pokud se jedná o nadpisový styl, je označen slovem „nadpis“. Příklad: „Styl Nadpis 1“, „Styl Nadpis 2“.

Čtení stylu lze také nastavit v dialogovém okně „Ohlašování formátování dokumentu“ (NVDAKey+Ctrl+D). Zde lze aktivovat zaškrtávací políčko Styl.

Vytvoření nového stylu pomocí dialogového okna Vytvořit nový styl
Nový styl lze ve Wordu vytvořit také pomocí dialogového okna Styly. Pozor! Dialogové okno Styly je odlišné od dialogového okna Použít styl.

 1. Stiskneme AltGr+Shift+S. Spustí se dialogové okno s názvem Styly.
 2. Pomocí F6 se přesuneme do tohoto dialogového okna.
 3. Najdeme zde tlačítko s názvem Vytvořit nový styl.
 4. Potvrdíme jej klávesou Mezerník. Spustí se dialogové okno s názvem Vytvořit nový styl podle formátování.
 5. V dialogovém okně se pohybujeme pomocí TAB. Můžeme zde nastavit formát textu, formát odstavce a mnoho dalších voleb.

ObsahMicrosoft WordMS WordNVDAWord


Jaromír Tichý
Jmenuji se Jaromír Tichý. V současné době pracuji jako lektor výpočetní techniky v neziskové organizaci TyfloCentrum Plzeň o.p.s. Od narození mám těžký stupeň zrakového handicapu, který je na rozhraní mezi těžkou slabozrakostí a praktickou nevidomostí. Nejvíce pracuji s Windows, kde...