Jak na Word s odečítačem obrazovky NVDA: Prostředí Wordu (1. díl)

Prostředí Wordu

Prostředí Wordu má tyto části:

  • Aplikační menu 

– Najdeme zde úplně všechny funkce, které jsou k dispozici ve Wordu.

  • Pracovní okno aplikace

– Zde píšeme text, editujeme jej, vytváříme tabulky atd.

  • Stavový řádek

– Na stavovém řádku najdeme také některé funkce Wordu.

Důležité: Mezi jednotlivými částmi Wordu se pohybujeme pomocí klávesy F6.

Menu Wordu

Menu Wordu se dělí na dvě části. Jedná se o:

  1. Microsoft Backstage
  2. Pás karet

Microsoft Backstage

Microsoft Backstage se spustí aktivací tlačítka Soubor. Tlačítko soubor aktivujeme pomocí Alt+S.

Jednotlivé položky zde vybíráme šipkou nahoru/dolů.

Když vybereme některou položku, dostaneme se pomocí TAB na prvky, které souvisejí s danou položkou. Jedná se o různá tlačítka, editační pole, rozbalovací seznamy apod. Zde měníme nastavení Wordu.

Když projdeme všechny prvky pomocí TAB, vrátíme se zpět na položku, na kterou jsme se dostali pomocí šipek. Nyní můžeme pomocí šipky nahoru/dolů zvolit jinou položku a opět projít pomocí TAB její jednotlivé prvky.

Pokud se při procházení prvků potřebujeme pohybovat v opačném směru, můžeme využít Shift+TAB.

Microsoft Backstage ukončíme ESC. Po stisku klávesy ESC se vrátíme zpět do pracovního okna aplikace Word.

Příklad: Chceme nastavit Tisk. V Microsoft Backstage vybereme pomocí šipky nahoru/dolů položku Vytisknout. Nyní se pomocí TAB přesuneme na editační pole, kde vyplníme počet kopií. V rozbalovacím seznamu zvolíme tiskárnu apod.

Pás karet

Vstup do pásu karet a výběr karty

Na pás karet vstoupíme pomocí levého Alt.

Pomocí šipky doleva/doprava vybíráme konkrétní kartu. Pohybujeme se po ouškách karty.

Pohyb je cyklický. Pokud se dostaneme na poslední kartu a stiskneme šipku doprava, přesuneme se zpět na první kartu.

U Wordu 2016 je za ouškem poslední karty editační pole pro vyhledávání funkcí ve Wordu. Pokud jsme na tomto oušku karty a stiskneme šipku doprava, ohlásí nám NVDA vstup do editačního pole. Nyní můžeme zadat název funkce, kterou potřebujeme vyhledat ve Wordu.

Vstup do konkrétní karty a pohyb po jednotlivých položkách

Šipkou dolů vstoupíme do konkrétní karty

Pomocí TAB procházíme jednotlivé položky karty, do které jsme vstoupili.

Pro zpětný pohyb můžeme použít klávesovou zkratku Shift+TAB.

Pomocí Ctrl+šipka doprava/doleva se můžeme pohybovat po skupinách, do kterých jsou jednotlivé karty rozděleny.

O úroveň výš

O úroveň výš se dostaneme pomocí šipky nahoru.

Příklad: Jsme na tlačítku Vložit na kartě Domů. Chceme se dostat na tlačítko Rozložení při tisku, které je na kartě Zobrazení. Stiskneme šipku nahoru. Z tlačítka Vložit jsme se přesunuly o úroveň výš, jsme na kartě Domů. Nyní se můžeme pomocí šipky doprava přesunout na kartu Zobrazení. Stiskneme šipku dolů, abychom vstoupili do karty Zobrazení. Tlačítko Rozložení při tisku nyní najdeme pomocí TAB.

Z pásu karet zpět do pracovního okna aplikace

Z kterékoli části pásu karet vystoupíme pomocí kláves Alt nebo ESC. Jedinou výjimkou je editační pole pro zadávání funkcí. Zde musíme použít klávesu ESC.

Do pásu karet vstoupíme pomocí Alt.

Pás karet si na rozdíl od klasického menu pamatuje, kde jsme naposledy byli.

Příklad: Pokud vystoupíme z karty Revize a následně opět vstoupíme do pásu karet pomocí Alt, vstoupíme opět na kartu Revize.

Tato funkce u klasického menu není. Pokud znovu vstoupím do klasického menu, dostanu se na jeho začátek.

Příklad: Pokud v Poznámkovém bloku vystoupíme z menu Úpravy a poté vstoupíme do menu pomocí klávesy Alt, dostaneme se na položku Soubor.

Pracovní okno aplikace Word

Pracovní okno aplikace je určeno k psaní dokumentů a dalším činnostem, které Word nabízí (viz. výše).

Pokud jsme v pracovním okně aplikace, můžeme se k funkcím Wordu dostat pomocí:

  • Klávesových zkratek
  • Kontextového menu

Vzhledem k tomu, že je menu Wordu velmi rozsáhlé, je mnohdy nejrychlejší používat přímo v pracovním okně aplikace klávesové zkratky a kontextové menu.

Kontextové menu spouštíme klávesou Kontextové menu nebo klávesovou zkratkou Shift+F10. Pohybujeme se zde pomocí šipky nahoru/dolů.

Stavový řádek

Stavový řádek Wordu (od verze 2007) obsahuje různá tlačítka.

Na stavový řádek se dostaneme pomocí F6. Poté se na stavovém řádku pohybujeme pomocí TAB. Jsou zde například tlačítka Jazyk, Lupa, Počet slov, Rozložení při tisku.

Jednotlivá tlačítka potvrzujeme Mezerníkem.

Stavový řádek je další část Wordu, kterou lze použít pro rychlý přístup k funkcím Wordu. Některé funkce Wordu zde najdeme rychleji než na pásu karet nebo v Microsoft Backstage.


ObsahMicrosoft WordMS WordNVDAWord


Jaromír Tichý
Jmenuji se Jaromír Tichý. V současné době pracuji jako lektor výpočetní techniky v neziskové organizaci TyfloCentrum Plzeň o.p.s. Od narození mám těžký stupeň zrakového handicapu, který je na rozhraní mezi těžkou slabozrakostí a praktickou nevidomostí. Nejvíce pracuji s Windows, kde...