Jak na Word s odečítačem obrazovky NVDA: Formátování písma (6. díl)

Formátování Písma

Kde najdeme ve Wordu funkce pro formátování textu

Funkce pro formát textu najdeme:

 • V aplikačním menu Wordu.
  • Zde jsou ale obtížně dostupné s odečítačem.
 • V dialogovém okně Písmo
  • To lze spustit z kontextového menu, kde je položka Písmo. Lze jej také aktivovat pomocí Ctrl+D.
 • Pomocí klávesových zkratek
  • Některé funkce pro formátování textu není nutné hledat v aplikačním menu ani v dialogovém okně Písmo. Aktivujeme je pomocí klávesových zkratek.

Rychlý postup pro formátování textu

 • Označíme text, jehož formát chceme změnit.
 • Použijeme klávesovou zkratku nebo stiskneme Ctrl+D.
 • Pokud jsme stiskli Ctrl+D, nastavíme v dialogovém okně Písmo formát textu. Tyto změny potvrdíme klávesou Enter.
 • Pomocí NVDAKey+F si přečteme informace o formátu písma, který jsme nastavili.

Dialogové okno Písmo

Dialogové okno Písmo má různé prvky. Ty procházíme pomocí TAB.

Editační rozbalovací seznam Písmo

První prvek, na který vstoupíme, je editační rozbalovací seznam. Zde volíme tzv. font písma. Font můžeme zvolit:

 • Napíšeme část názvu fontu. Poté stiskneme šipku dolů. Nyní je již vybrán font, který použijeme pro formátování textu.
 • Font vybereme tak, že se pohybujeme pomocí šipky nahoru/dolů.

Font si můžeme představit jako vizáž člověka. Každý člověk je nezaměnitelný, může však měnit svoji vizáž. Mění oblečení, účes apod. Písmeno „A“ je také nezaměnitelné. Pokud ale změníme font, může vypadat různým způsobem.

Fonty se dělí do dvou skupin. Jedná se o patkové a bezpatkové.

 • Patková
  • Na spodních hranách písmen je patka, která navozuje zraku klouzání očima na další znaky
  • Čtení je poté rychlejší.
 • Bezpatková
  • Písmena jsou bez patek, což je vhodné pro zdůraznění.
  • Člověk se u slova, které je napsáno bezpatkovým písmem, zastaví.

Zástupce

 • Patkové písmo (font) = Times New Roman
 • Bezpatkové písmo (font) = Arial

Fonty dále dělíme na proporcionální a neproporcionální

 • Proporcionální
  • Písmena mají různou šířku. Písmeno „m“ je širší než písmeno „i“.
  • Zástupce proporcionálních písem: Arial
 • Neproporcionální
  • U všech písmen je pevně daná šířka.
  • Zástupce neproporcionálních písem: Courier

Pomůcka: Proporcionální písmo má různou šířku, protože některá písmenka mají větší hlad a jdou si navíc pro porci. 🙂

Řez písma

Pomocí TAB se dostaneme na další prvek. Jedná se o Řez písma.

Jsou zde tyto možnosti: obyčejné, tučné, kurzíva, tučná kurzíva. Tučné písmo je více výrazné. Kurzívu lze přirovnat k tomu, jako když na písmena fouká vítr zleva a písmenka se pod náporem větru naklání mírně doprava.

Pokud je některé písmo napsané tučně či kurzívou, je od okolního textu zvýrazněno.

Velikost

Velikost se udává v tiskových bodech, které jsou označeny pt. Standardní velikost je 11 bodů.

Barva písma

Pokud se dostaneme TABem k položce Barva písma, postupujeme takto:

 • Šipkou dolů rozbalíme barvu písma.
 • Poté stiskneme dvakrát šipku dolů.
 • Šipkou doleva / doprava vybíráme barvu písma.
 • Šipkou dolů / nahoru vybíráme odstíny konkrétní barvy.

Poznámka: Pokud budeme opakovaně aktivovat šipku dolů, dostaneme se na položku Standardní barvy. Zde můžeme pomocí šipky doprava/doleva vybrat jednu ze standardních barev.

Doporučení: Je vhodné, aby v běžném textu nebyly více než tři barvy

Styl podtržení

Dalším TABem se dostaneme na rozbalovací seznam s názvem Styl podtržení. Pokud je některý text podtržen, podtržení jej zvýrazní. Podtržení se využívá pro důraz na určitou pasáž textu.

Barva podtržení

Pokud vybereme určitý styl podtržení, přesune nás další TAB na rozbalovací seznam s názvem Barva podtržení. Zde zvolíme barvu podtržení.

Skupina zaškrtávacích políček

Přeškrtnuté písmo

Dalším TABem se dostaneme na zaškrtávací pole s názvem Přeškrtnuté písmo. Pokud je označená určitá část textu a my aktivujeme zaškrtávací pole „Přeškrtnuté písmo“, bude tato část textu přeškrtnutá.

Přeškrtnuté písmo se využívá k tomu, aby autor mohl dát najevo, že určitá část textu neplatí. Přeškrtnuté písmo zůstává v dokumentu.

Dvojitě přeškrtnuté písmo

Funguje stejně jako přeškrtnuté písmo. Rozdíl je jen v tom, že přeškrtnutí je dvojité.

Horní index

Pokud označíme určitou část textu a v dialogovém okně aktivujeme zaškrtávací pole Horní index, získá označené číslo formát horního indexu. To můžeme využít, pokud ve Wordu zapisujeme například mocniny.

Dolní index

Pokud označíme určitou část textu a v dialogovém okně aktivujeme zaškrtávací pole Dolní index, získá označená část textu formát dolního indexu. To můžeme využít, pokud ve Wordu zapisujeme například chemické vzorce.

Kapitálky

Pokud označíme určitou část textu a zaškrtneme Kapitálky, změní se formát textu takto: Malá písmena vypadají jako velká, ale jsou ve velikosti malých písmen. Velká písmena vypadají také jako velká, jsou ale ve velikosti velkých písmen.

Všechna velká

Pokud zvolíme tuto volbu, budou všechna písmena napsána velkými písmeny. Stejného efektu bychom dosáhli, kdybychom napsali celý text se zapnutou klávesou CapsLock.

Skryté

Toto zaškrtávací pole se téměř nevyužívá.

Tlačítka

Pomocí TAB se dostaneme na tři tlačítka: „Nastavit jako výchozí“, „OK“ a „Storno“.

Tlačítko „Nastavit jako výchozí“

Po potvrzení tohoto tlačítka se objeví dialogové okno. Zde se nás Word zeptá, zda chceme, aby bylo nastavení uloženo jako výchozí pro:

 • Dokument, ve kterém jsme.
 • Pro Word obecně.

OK

Potvrdí nastavení v dialogovém okně.

Storno

Dialogové okno se zavře. Nastavení, která jsme provedli v dialogovém okně, se zruší.

Klávesové zkratky pro formát písma

Formát písma můžeme měnit tak, že označíme část textu. Následně využijeme tyto klávesové zkratky:

 • Ctrl + B (tučné) bolt
 • Ctrl + I (kurzíva) italic
 • Ctrl + U (podtržení) underline

Čtení formátu Písma

Čtení formátu písma pomocí klávesové zkratky

 1. Otevřete dokument s poznámkami.
 2. Stiskněte NVDAKey+F.
 3. Zjistěte
  • Který font byl použitý pro formát písma.
  • Jak velký je text, ve kterém jsou poznámky sepsány.
  • Jaká barva byla využita při psaní poznámek.

Důležité: Ostatní informace, které čte NVDA o formátování textu, zatím vynechte.

Čtení formátu při pohybu v textu

Nastavte si ohlašování formátování textu:

 1. Zpusťte dialogové okno Ohlašování formátování.
  • (NVDAKey+N poté Možnosti poté Ohlašování formátu dokumentu)
 2. Zaškrtněte:
  • Jméno Písma – NVDA bude číst informace o fontu.
  • Vlastnosti Písma – NVDA bude číst informace o tom, zda je text tučný, napsaný kurzívou apod.
 3. S tímto nastavením si zkuste ještě jednou pročíst poznámky.

ObsahMicrosoft WordMS WordNVDAWord


Jaromír Tichý
Jmenuji se Jaromír Tichý. V současné době pracuji jako lektor výpočetní techniky v neziskové organizaci TyfloCentrum Plzeň o.p.s. Od narození mám těžký stupeň zrakového handicapu, který je na rozhraní mezi těžkou slabozrakostí a praktickou nevidomostí. Nejvíce pracuji s Windows, kde...