Jak na Word s odečítačem obrazovky NVDA: Najít a nahradit (4. díl)

Dialogová okna Najít a nahradit

Ve Wordu existuje dialogové okno s názvem Najít a nahradit. Toto dialogové okno má tři karty:

 1. Karta s názvem Najít, která slouží pro hledání určitého úseku textu.
 2. Karta s názvem Nahradit, která slouží pro nahrazení určitého úseku textu.
 3. Karta s názvem Přejít na, která slouží pro přechod na některou část dokumentu ve Wordu. Jedná se například o konkrétní stránku.

Práce s dialogovým oknem Najít a nahradit může být problematická. Pokud se v něm pohybujeme pomocí klávesnice, nefungují klávesy pro přechod na další karty dialogového okna. Jsou zde tyto problémy:

 • Ctrl+Tab a Ctrl+Shift+Tab nepřepíná mezi jednotlivými kartami dialogového okna. Tyto klávesové zkratky nás přepínají mezi dialogovým oknem Najít a nahradit a dokumentem ve Wordu.
 • Po jednotlivých prvcích dialogového okna se lze pohybovat pomocí klávesy Tabulátor. Když se dostaneme na ouško karty, tak se při použití šipky doprava a šipky doleva sice dostaneme na další kartu, ale systémový kurzor nebude na oušku této karty. Přemístí se na některý z prvků dané karty.

Je proto lepší jednotlivé karty dialogového okna Najít a nahradit aktivovat pomocí klávesových zkratek.

Karta s názvem Najít

Popis karty

Spustíme ji klávesovou zkratkou Ctrl+F. Do editačního pole můžeme napsat text, který chceme vyhledat. Následně stiskneme Enter a Word vyhledá to, co potřebujeme najít. Po stisku klávesy Enter je vhodné stisknout klávesu Ctrl+TAB. Přepneme se tak do dokumentu ve Wordu. Nyní můžeme stisknout např. NUM 8, aby nám NVDA přečetlo řádek, na kterém se hledané slovo nachází. Poté znovu stiskneme Ctrl+TAB, přepneme se tak do dialogového okna pro hledání textu. Nyní můžeme opět stisknout klávesu Enter, abychom se přemístili na další výskyt hledaného textu ve Wordu.

Pokud je vyhledávání standardně nastaveno, probíhá vyhledávání od místa, kde se nachází kurzor, až do konce dokumentu. Po dokončení vyhledávání nám Word oznámí, že hledané slovo nebylo nalezeno a nabídne nám, že můžeme začít vyhledávat znovu od začátku dokumentu.

V dialogovém okně Najít se nachází tlačítko s názvem Více. Toto tlačítko nevyvolá další dialog, ale nachází se v něm další možnosti, s jejichž pomocí můžeme upřesnit pravidla hledání.

Návod pro cvičení

 1. Otevřete si Pohádku o šesti labutích.
 2. Do editačního pole napište slovo matičko. (Po spuštění dokumentu je kurzor na začátku dokumentu. Word bude tedy vyhledávat od začátku dokumentu až do jeho konce.)
 3. Klávesou Enter potvrďte vyhledávání.
 4. Pomocí Ctrl+TAB se přesuňte do dokumentu ve Wordu. Stiskněte NUM 8 pro přečtení řádky textu, na kterém se nachází slovo matičko.
 5. Stiskněte Ctrl+F. Zkuste zjistit, zda se v dokumentu nachází slovo matičko ještě jednou.

Karta s názvem Nahradit

Popis dialogu

Spustíme ji pomocí Ctrl+H. Dialogové okno má dvě editační pole. Do prvního se zadává slovo, které má Word najít. Do druhého editačního pole se zadává slovo, které nahradí původní slovo v textu. Nejvíce používané je tlačítko s názvem Nahradit vše, které provede náhrady v celém dokumentu.

Na kartě s názvem Nahradit se také nachází tlačítko Více. Toto tlačítko rozšíří dialog. Je zde možné provést různá nastavení, která upřesní pravidla nahrazování.

Návod pro cvičení

 1. Otevřete si písničku Pec nám spadla.
 2. Aktivujte dialogové okno Nahradit pomocí klávesové zkratky Ctrl+H.
 3. Do editačního pole s názvem Najít napište slovo pec.
 4. Do editačního pole s názvem Nahradit napište slovo věž.
 5. Pomocí klávesy Tabulátor vstupte na tlačítko s názvem „Nahradit vše“ a potvrďte jej.
 6. Stiskněte klávesu ESC a zkuste si s NVDA postupně projít text po jednotlivých řádcích, ve kterých jsou nyní nahrazená slova.

Karta s názvem Přejít na

Kartu s názvem Přejít na aktivujeme pomocí klávesové zkratky Ctrl+G. Do editačního pole lze např. napsat číslo stránky, na kterou se chceme přesunout. Pokud stiskneme Enter, přesuneme se na námi požadovanou stránku. Karta s názvem Přejít na umožní uživatelům Wordu přesun i na jiné části dokumentu, lze se např. přesunout na konkrétní oddíl.


ObsahMicrosoft WordMS WordNVDAWord


Jaromír Tichý
Jmenuji se Jaromír Tichý. V současné době pracuji jako lektor výpočetní techniky v neziskové organizaci TyfloCentrum Plzeň o.p.s. Od narození mám těžký stupeň zrakového handicapu, který je na rozhraní mezi těžkou slabozrakostí a praktickou nevidomostí. Nejvíce pracuji s Windows, kde...