Jak na Word s odečítačem obrazovky NVDA: Zásady práce s Wordem (2. díl)

Odstavec ve Wordu

Odstavce ve Wordu vytváříme klávesou Enter. Po stisku klávesy Enter se totiž vloží znak konce odstavce.

První příklad: Když napíšeme text, který má 10 řádků na stránce a poté stiskneme klávesu Enter, vytvoříme tím odstavec.

Druhý příklad: Když napíšeme tři slova a stiskneme klávesu Enter, vytvoříme tím také odstavec.

Čtenáři knih (v černotisku i v Braillově písmu) chápou obvykle pojem odstavec jiným způsobem. Odstavec má v knihách vždy více řádků a používá se na členění kapitol.

POZOR! Pokud chceme zvětšit mezeru mezi odstavci, musíme několikrát za sebou stisknout klávesu Enter.

Řádek ve Wordu

Na Pichtově psacím stroji vytváříme nové řádky tak, že po jejich dopsání musíme odřádkovat. Ve Wordu se nové řádky tvoří automaticky. Můžeme proto stále psát. Jakmile je na jednom řádku moc slov, přemístí se poslední slovo daného řádku automaticky na nový řádek.

V některých případech potřebujeme ukončit řádek již po napsání několika málo slov. Příklad: Napíšeme „Mezi savce patří:“ a následně chceme pokračovat na novém řádku. Pokud chceme ukončit řádek, použijeme k tomu klávesovou zkratku Shift+Enter. Vloží se tak znak konce řádku, který je odlišný od znaku konce odstavce.

Cvičení – rozdíly mezi řádkem a odstavcem

  • Napište „první odstavec“, „první řádek“, „druhý řádek“, „třetí řádek“, „druhý odstavec“, třetí odstavec“.
  • Přesuňte kurzor tak, aby bylo napravo od kurzoru slovní spojení „druhý řádek“. Nyní vložte znak konce řádku (Shift+Enter).
  • Přesuňte kurzor tak, aby bylo napravo od kurzoru slovní spojení „třetí řádek“. Nyní vložte znak konce řádku (Shift+Enter).
  • Přesuňte kurzor tak, aby bylo napravo od kurzoru slovní spojení „druhý odstavec“. Nyní vložte znak konce odstavce (Enter).
  • Přesuňte kurzor tak, aby bylo napravo od kurzoru slovní spojení „třetí odstavec“. Nyní vložte znak odstavce (Enter).
  • Zkuste se pohybovat po vytvořeném textu pomocí Ctrl+šipka nahoru/dolů.
  • Zkuste se po textu pohybovat pomocí šipky nahoru/dolů.

Odsazení

Pokud vytváříme u některého textu odsazení, snažíme se text dostat dál od levého okraje stránky.

Příklad: Pokud chceme vytvořit odsazení na Pichtově psacím stroji u některé řádky textu, postupujeme takto: Poté, co odřádkujeme, stiskneme několikrát klávesu Mezerník. Tím docílíme, že text řádky bude dál od levého okraje stránky. Pokud se budeme pohybovat prstem po levém okraji stránky, budeme moci odsazený řádek rychle najít.  Ve Wordu tento postup pro odsazení nefunguje. K odsazení musíme použít klávesu TAB. NVDA po stisku TAB ohlásí, jak daleko jsme od levého okraje stránky.

Slovo ve Wordu

Ve Wordu je slovo definováno jako skupina znaků, která je oddělena mezerou nebo jiným separátorem. Za separátory lze kromě mezery považovat také interpunkční znaménka, konec řádku, tabulátor a konec odstavce.

Po slovech se pohybujeme pomocí Ctrl+šipka doleva/doprava.

Netisknutelné znaky

Jak pracujeme s netisknutelnými znaky

Netisknutelné znaky jsou znaky, které nejsou vytištěny, ale ovlivňují okolní text. Příkladem netisknutelného znaku je mezera. Ta se nevytiskne na běžné ani na braillské tiskárně. Přesto ovlivňuje okolní text, protože odděluje slova. Netisknutelné znaky můžeme mazat a vkládat stejným způsobem jako znaky tisknutelné.

Příklad: Máme dva odstavce. Mezi nimi je vložen znak konce odstavce (klávesou Enter). Přesuneme se na konec prvního odstavce. Napravo od kurzoru je znak konce odstavce. Nyní můžeme stisknout klávesu Delete, znak konce odstavce se smaže. První a druhý odstavec se spojí do jednoho odstavce. Dolní odstavec převezme formátování horního odstavce.

Pevná mezera

Kromě klasické mezery existuje také tzv. pevná mezera. Pevná mezera umožní vyřešit následující problém. Napíšeme větu: „Měli jsme krásnou procházku v lese“. Pokud jsou poslední dvě slova této věty na konci řádku, bude řádek končit slovem „v“ a na nový řádek se automaticky přemístí slovo „lese“, což není gramaticky správně. Pokud mezi slova „v“ a „lese“ vložíme pevnou mezeru, přemístí se slovní spojení „v lese“ na nový řádek.

Pevnou mezeru vytvoříme pomocí klávesové zkratky Ctrl+Shift+Mezera. Ve Wordu si můžeme nastavit, že nám Word bude automaticky vkládat pevnou mezeru po předložkách „v“, „z“, „s“ a „k“.

Podle typografických pravidel je také vhodné vkládat pevnou mezeru mezi titul a jméno, které po titulu následuje. Pokud napíšeme například titul Mgr. a následně napíšeme jméno a příjmení určité osoby, je důležité vložit pevnou mezeru mezi titul a křesní jméno dané osoby. Toto typografické pravidlo neumí Word automaticky zajišťovat. Po napsání titulu bychom proto vždy měli stisknout Ctrl+Shift+Mezerník.

Základní pravidla – shrnutí kapitoly

Pro odsazení textu nesmíme ve Wordu použít Mezerník.

Pro ukončení odstavce musíme vždy ve Wordu používat Enter.

Při psaní ve Wordu dochází automaticky k zalomení řádku. Pokud chceme ukončit řádek dříve, než je automaticky zalomen, musíme stisknout klávesovou zkratku Shift+Enter.

Pro zvětšení mezer mezi odstavci nesmíme používat klávesu Enter tak, že ji stiskneme několikrát za sebou.

Mezi jednopísmennou předložkou a dalším písmenem je nutné vkládat pevné mezery. Pomocí tzv. automatických úprav je možné nastavit, aby Word automaticky vkládal pevné mezery mezi neslabičnou předložku a následující slovo.


ObsahMicrosoft WordMS WordNVDAWord


Jaromír Tichý
Jmenuji se Jaromír Tichý. V současné době pracuji jako lektor výpočetní techniky v neziskové organizaci TyfloCentrum Plzeň o.p.s. Od narození mám těžký stupeň zrakového handicapu, který je na rozhraní mezi těžkou slabozrakostí a praktickou nevidomostí. Nejvíce pracuji s Windows, kde...