Jak na Word s odečítačem obrazovky NVDA: Základní informace k formátování (5. díl)

Formátování textu a odstavce

Ve Wordu můžeme:

 • Změnit formát textu
  • Příklad: Změníme barvu textu, jeho velikost apod.
 • Změnit formát odstavce
  • Nastavujeme, jak budou odstavce vzájemně odlišeny. Například nastavíme, aby první řádek každého odstavce začínal o 2,5 cm vpravo od okraje papíru.

Jak změnit formát textu a odstavce

Ve Wordu existují dva způsoby, jak změnit formátování textu a odstavce:

 • Označíme text a poté zadáme příkazy pro formátování.
 • Zadáme příkazy pro formátování předem. Poté začneme psát text. Text, který budeme psát, bude mít vlastnosti formátování, které jsme zadali.

Pro uživatele odečítače je vhodnější první způsob. Nejdříve napíšeme text a poté změníme jeho formát.

Kde najdeme funkce pro změnu formátu textu a odstavce

Funkce pro změnu formátu textu a odstavce najdeme:

 • V aplikačním menu Wordu
 • V kontextovém menu Wordu
 • Můžeme také použít klávesové zkratky, které upravují formát textu a formát odstavce.

Čtení formátu textu a formátu odstavce s NVDA

Existují dvě možnosti, jak si přečíst formát textu a odstavce s NVDA.

 • Čtení informací o formátování při pohybu v dokumentu.
 • Čtení informací o formátování po stisku NVDAKey+F.

Čtení informací o formátování textu při pohybu v dokumentu

Pokud si chceme nechat přečíst informace o formátování textu přímo při pohybu v textu, postupujeme takto:

 1. Stiskneme NVDAKey+Ctrl+D. Spustí se dialogové okno Ohlašování formátování dokumentu.
 2. V dialogovém okně se pohybujeme pomocí TAB. Aktivujeme různá zaškrtávací pole. Po jejich aktivaci slyšíme různé informace o formátování textu.

Příklad: Aktivovali jsme zaškrtávací pole Barva. Nyní se pohybujeme v textu. Pokud narazíme na text, který má červenou barvu, NVDA nám to přečte. Jakmile skončí část textu, která má červenou barvu, NVDA nám oznámí, že jsme v části textu, který má černou barvu.

Když jsou aktivní zaškrtávací pole, která ohlašují formátování dokumentu, je pohyb v textu s NVDA pomalejší.

Čtení informací o formátování textu a odstavce – použití klávesové zkratky

Pokud si chceme přečíst informace o formátu textu a odstavce, který je napravo od kurzoru, můžeme stisknout NVDAKey+F.

Pokud stiskneme NVDAKey+F dvakrát za sebou, zobrazí se informace o formátování v samostatném okně.

Z tohoto okna můžeme informace o formátování překopírovat do jiných aplikací.

Závěr k formátování – důležité doporučení

Pokud si nastavíme v dialogovém okně Ohlašování formátování dokumentu čtení různých informací, budou nám informace o formátování čteny i v jiných aplikacích.

Příklad: Nastavili jsme, aby nám NVDA četlo informace o barvách v dokumentu ve Wordu. Skončíme kontrolu dokumentu a přepneme se do internetového prohlížeče. NVDA nám nyní bude číst informace o barvě textu v jiných aplikacích. Při pohybu na internetu budeme poté informováni o tom, že nadpisy mají černou barvu, odkazy modrou barvu apod. Je proto nutné v dialogovém okně Ohlašování formátování dokumentu příslušné volby zrušit poté, co jsme dokončili kontrolu formátování dokumentu ve Wordu.

Poznámka: NVDA nabízí další možnosti nastavení čtení formátování dokumentu, která mohou výše uvedený problém vyřešit. Jejich aplikace je ale složitá.

Word nabízí další pokročilé možnosti formátování dokumentu, s některými z nich se seznámíme v dalších kapitolách.


ObsahMicrosoft WordMS WordNVDAWord


Jaromír Tichý
Jmenuji se Jaromír Tichý. V současné době pracuji jako lektor výpočetní techniky v neziskové organizaci TyfloCentrum Plzeň o.p.s. Od narození mám těžký stupeň zrakového handicapu, který je na rozhraní mezi těžkou slabozrakostí a praktickou nevidomostí. Nejvíce pracuji s Windows, kde...