Jak na Word s odečítačem obrazovky NVDA: Úvod a poděkování

Od narození mám těžké zrakové postižení, a proto využívám odečítače obrazovky. Mám velkou radost, když je do screen-readeru přidána některá nová a užitečná funkce. Udivuje mě, co vše dnes dokáží odečítače přečíst a do jaké míry mohou lidem se zrakovým handicapem pomoci.

Stejně jako vývoj odečítačů je důležité, aby byly k dispozici kvalitně zpracované výukové materiály, s jejichž pomocí by se uživatelé se zrakovým handicapem naučili své odečítače efektivně používat. Velkou inspirací je pro mě série článků od pana Samce s názvem „Průvodce VoiceOverem“. Velmi mně také pomáhají výborně zpracované audio tutoriály, které jsou k dispozici na webových stránkách Tyflokabinetu.

Pokusil jsem se využít materiály a poznatky, které jsem získal v rámci projektu s názvem Kvalita a partnerství pro sociální služby. S jejich pomocí jsem podobně jako u JAWSu sestavil několikadílný kurz, který je zaměřený na využití NVDA ve Wordu. Kurz Wordu by nevznikl bez velké pomoci pana docenta Vrbíka a pana doktora Michalíka z Katedry výpočetní a didaktické techniky Západočeské univerzity v Plzni a také za pomoci ředitelky TyfloCentra paní Mgr. Hany Dostálové a koordinátorky projektu paní Bc. Lenky Potůčkové. Při práci mně velmi pomáhaly zkušenosti a rady pana Michala Jelínka.

Průběh projektu a okolnosti vzniku kurzů JAWSu a NVDA jsou podrobně popsány v článku s názvem Jak na Word s odečítačem obrazovky JAWS: Úvod a poděkování. Informace, které zde uvádím o kurzu Wordu s JAWSem, platí také pro kurz Wordu s NVDA.

Postupy, které jsem se naučil v průběhu projektu používat, mně pomáhají nejen v zaměstnání, ale také při studiu jazyků či realizaci zájmových aktivit. Proto si vážím toho, že mohu na portálu Pelion zveřejnit kurz Wordu s NVDA.

Jaromír Tichý

 


ObsahMicrosoft WordMS WordNVDAWord


Jaromír Tichý
Jmenuji se Jaromír Tichý. V současné době pracuji jako lektor výpočetní techniky v neziskové organizaci TyfloCentrum Plzeň o.p.s. Od narození mám těžký stupeň zrakového handicapu, který je na rozhraní mezi těžkou slabozrakostí a praktickou nevidomostí. Nejvíce pracuji s Windows, kde...