Jak na Word s odečítačem obrazovky NVDA: Nadpisové styly (10. díl)

Využití nadpisových stylů s NVDA

Představme si, že máme rozsáhlý dokument. S pomocí odečítače je velmi obtížné dostat se až na poslední kapitolu. Můžeme se pohybovat pomocí Ctrl+šipka dolů. Musíme ale projít mnoho odstavců, než se dostaneme ke kapitole, která nás zajímá.

Pokud jsou nadpisy kapitol formátovány pomocí nadpisového stylu, můžeme postupovat takto:

 1. Stiskneme NVDAKey+Mezerník. Spustí se virtuální režim.
 2. Pomocí H se pohybujeme po nadpisech.
 3. Pokud poté stiskneme šipku dolů, přesuneme se na text, který následuje za nadpisem.

Po přesunu na nadpis se můžeme v textu pohybovat po odstavcích, slovech apod. Můžeme také spustit plynulé čtení.

Do textu není možné ve virtuálním režimu nic napsat. Pokud stiskneme například „H“, přesuneme se na další nadpis. Abychom mohli text opět upravovat, musíme vypnout virtuální režim tak, že znovu stiskneme NVDAKey+Mezerník.

Aktivace nadpisových stylů

Pokud chceme aktivovat nadpisové styly, postupujeme takto:

 • Přesuneme se na odstavec, který chceme zformátovat nadpisovým stylem.

Poznámka: Pro Word je odstavec například jen jedno slovo, které je z obou stran odděleno klávesou Enter.

 • Stiskneme Alt+Shift+šipka doleva nebo doprava. Tím se zformátuje odstavec podle nadpisových stylů.

Kdy doleva a kdy doprava

Ve Wordu můžeme vytvořit devět úrovní nadpisů.

Nadpisy stejné úrovně – „doleva“

Po stisku Alt+Shift+šipka doleva aktivujeme nadpisový styl. Jeho úroveň je zvolena podle úrovně nadpisu, který byl použitý před nově vytvářeným nadpisem.

Příklad: Vytváříme dokument o Boženě Němcové. Chceme vytvořit nadpis „Život“. Víme, že před nadpisem „Život“ je nadpis „Základní informace“. Nadpis „Základní informace“ je nadpis „první úrovně“. Přesuneme se proto na odstavec, ve kterém je slovo „Život“. Stiskneme Alt+Shift+šipka doleva. Předchozí nadpis má přiřazenou první úroveň, nadpis „Život“ bude proto také nadpis první úrovně.

Nadpis nižší úrovně – „doprava“

Po stisku Alt+Shift+šipka doprava také aktivujeme nadpisový styl. Jeho úroveň je o jednu nižší, než je úroveň nadpisu, který byl použitý před nově vytvářeným nadpisem.

Příklad: V dokumentu o Boženě Němcové následuje po nadpisu „Život“ nadpis „Dětství“. Chceme, aby nadpis „Dětství“ byl nadpisem druhé úrovně. Stiskneme proto Alt+Shift+šipka doprava. Nadpis „Dětství“ Je nadpisem druhé úrovně, protože předchozí nadpis „Život“ je nadpisem první úrovně.

I když zvolíme špatnou úroveň nadpisového stylu, nic se neděje. Pomocí Alt+Shift+šipka doprava/doleva si můžeme zvolit úroveň, kterou potřebujeme. Pokud držíme Alt+Shift a opakovaně aktivujeme šipku doleva nebo doprava, mění se úroveň nadpisu.

První nadpisový styl v dokumentu

Při prvním formátování pomocí nadpisového stylu platí tato pravidla:

Alt+Shift+šipka doleva 

– Bude nastaven nadpis první úrovně.

Alt+Shift+šipka doprava 

– Bude nastaven nadpis druhé úrovně.

Základní pravidlo pro nadpisové styly

Nadpis musí být ve Wordu definovaný jako samostatný odstavec. Musí být proto z obou stran oddělen znakem konce odstavce, který vytvoříme klávesou Enter.

Příklad: Chceme vytvořit nadpis „Babička – hlavní dílo Boženy Němcové“. Postupujeme proto takto:

 1. Dopíšeme odstavec, který je před nadpisem, jenž chceme vytvořit.
 2. Stiskneme klávesu Enter.
 3. Napíšeme text „Babička – hlavní dílo Boženy Němcové“.
 4. Stiskneme klávesu Enter.
 5. Pomocí Ctrl+šipka nahoru se dostaneme na text „Babička – hlavní dílo Boženy Němcové“, který je nyní pro Word odstavcem.
 6. Pomocí Alt+Shift+šipka doprava/doleva jej formátujeme nadpisovým stylem.

Návrat k normálnímu stylu

V některých případech se může stát, že omylem zformátujeme odstavec stylem, který není nadpisový. V takovém případě je vhodné změnit formát odstavce na jiný styl. Ve většině případů volíme styl Normální. Postupujeme takto:

 1. Přesuneme se na odstavec, který jsme omylem zformátovali nadpisovým stylem.
 2. Stiskneme Ctrl+Shift+S. Spustí se podokno Použít styl.
 3. Do editačního pole Název stylu napíšeme například „normál“.
 4. Pomocí šipky dolů vybereme styl Normální.
 5. Stiskneme klávesu Enter.

ObsahMicrosoft WordMS WordNVDAWord


Jaromír Tichý
Jmenuji se Jaromír Tichý. V současné době pracuji jako lektor výpočetní techniky v neziskové organizaci TyfloCentrum Plzeň o.p.s. Od narození mám těžký stupeň zrakového handicapu, který je na rozhraní mezi těžkou slabozrakostí a praktickou nevidomostí. Nejvíce pracuji s Windows, kde...