Jak na Word s odečítačem obrazovky NVDA: Tabulátory (8. díl)

Tabulátory

Tabulátory slouží k přesunu textu nebo textového kurzoru do určité vzdálenosti od okraje stránky.

K přesunu textu od okrajů stránky nikdy nesmíme použít ve Wordu klávesu Mezerník.

Pokud jsou ve Wordu nastaveny tabulátory a okraje stránky standardním způsobem, platí:

 • Velikost každého tabulátoru je nastavena na 1,25 cm.
 • Tabulátory posouvají text od levého okraje stránky směrem doprava.
 • Termínem  „levý okraj stránky“ myslíme místo, kde ve Wordu na levé straně začíná text. Stiskem klávesy TAB se textový kurzor posouvá od místa, kde začíná text. Neposouváme se od úplného levého okraje stránky.

Vysvětlení k bodu c):

Pokud čteme knihu v Braillově písmu nebo v černotisku, nezačíná text hned na levém okraji stránky. Je ale mírně posunutý od skutečného okraje (začátku) stránky, aby se lépe četl. Klávesou TAB se proto posouváme směrem doprava od místa, kde začíná text.

Jak NVDA ohlašuje Tabulátory

Ohlašování Tabulátorů si můžeme nastavit v dialogovém okně Ohlašování formátu dokumentu. Postupujeme takto:

 1. Spustíme dialogové okno Ohlašování formátování dokumentu (NVDAKey+Ctrl+D).
 2. Pomocí TAB se přesuneme na rozbalovací seznam s názvem Hlášení odsazení
 3. Zde si můžeme zvolit tyto možnosti:
  • Vypnuto
  • Řeč
  • Zvuky
  • Řeč i zvuky

Pokud je v rozbalovacím políčku zvolena možnost Řeč, bude nám vždy po stisku TAB přečteno:

 • O kolik cm jsme se po stisku TAB posunuli doprava.
 • Zda je v textu použitý tabulátor.

Příklady použití tabulátorů

Příklad 1: Máme prázdnou stránku a aktivujeme klávesu TAB:

 • Pokud stiskneme klávesu TAB, přesuneme se o 1,25 cm doprava od levého okraje stránky.
 • Pokud znovu stiskneme klávesu TAB, přesune se textový kurzor o dalších 1,25 cm od levého okraje stránky směrem doprava.

Příklad 2: Máme prázdnou stránku. Pro velikost Tabulátoru jsme nastavili 5 cm.

 • Pokud stiskneme klávesu TAB, přesuneme se o 5 cm doprava od levého okraje stránky.
 • Další tabulátor přemístí textový kurzor o dalších 5 cm od levého okraje stránky směrem doprava.

Příklad 3: Pro velikost Tabulátoru jsme ponechali standardní nastavení 1,25 cm.

 1. Stiskneme TAB.
 2. Přesuneme se o 1,25 cm.
 3. Poté napíšeme číslo, které zabírá ve Wordu na řádce 1 cm.
 4. Stiskneme znovu TAB.
 5. Pozor! Druhý TAB se přesune jen o 0,25 cm. Jeden cm byl tabulátoru ubrán tím, že jsme napsali písmeno.

Mazání tabulátoru

Ať nastavíme velikost tabulátoru jakkoliv, bude se vždy jednat o jeden znak. Z toho vyplývá:

 • Ať už je tabulátor jakkoli velký, vložíme jej jedním stiskem klávesy TAB.
 • Ať už je tabulátor jakkoli velký, smažeme jej jedním stiskem klávesy Back Space nebo Delete.

Při mazání tabulátoru platí stále stejná pravidla. Klávesa Backspace maže znak, který je nalevo od kurzoru. Klávesa Delete maže znak, který je napravo od kurzoru.

Nastavení tabulátorů pomocí dialogového okna Tabulátory

Spuštění dialogového okna Tabulátory

Nastavení tabulátoru měníme v dialogovém okně Tabulátory. Pokud chceme spustit toto dialogové okno, postupujeme takto:

 1. Pomocí místní nabídky (kontextové menu) se přesuneme na položku Odstavec. Stiskneme klávesu Enter. Spustí se dialogové okno Odstavec.
 2. Pomocí TAB se přesuneme na tlačítko Tabulátory. Po potvrzení tohoto tlačítka se zobrazí dialogové okno Tabulátory.

Pokud se chceme v dialogovém okně Odstavec dostat rovnou na tlačítko Tabulátory, můžeme stisknout Alt+T.

Podrobný popis dialogového okna Tabulátory

Umístění zarážek

Do editačního pole Umístění zarážek můžeme uvést hodnotu tabelační zarážky.

Příklad: Chceme, aby měla první zarážka hodnotu 4 cm. Do editačního pole napíšeme 4. Poté se pomocí TAB přesuneme (přes další prvky dialogového okna) na tlačítko Nastavit a potvrdíme jej klávesou Mezerník. Číselná hodnota první zarážky se uloží. Po potvrzení tlačítka Nastavit se opět přesuneme do editačního pole Umístění zarážek.

Chceme, aby druhá tabelační zarážka měla hodnotu 3 cm. Napíšeme do editačního pole 3. Pomocí TAB se opět přesuneme na tlačítko Nastavit a potvrdíme jej klávesou Mezerník. Tak uložíme další hodnotu Tabulátoru.

Výsledek:

Pokud uložíme hodnoty 4 cm a 7 cm. budou Tabulátory v dokumentu Wordu fungovat následujícím způsobem:

 • Po stisku prvního TAB se textový kurzor přesune o 4 cm směrem doprava. Po stisku druhého TAB se kurzor přesune o 3 cm směrem doprava. Další TAB se přesune o 1,25 cm doprava.
 • Výchozí krok – změna výchozí TAB

Jedná se o editační číselník. Je zde možné zadat čísla a také měnit hodnoty šipkami. Jako výchozí je zadána vzdálenost 1,25 cm. Pokud tuto hodnotu změníme na 2, bude mít každý TAB hodnotu 2 cm. Výjimkou budou tabulátory, kterým jsme zadali hodnotu v editačním poli Umístění zarážek.

 • Přepínače pro nastavení zarovnání

Následuje skupina přepínačů, s jejichž pomocí volíme zarovnání. Tato položka se příliš nevyužívá.

 • Přepínač Vodící znak

Jedná se o přepínač, který není důležitý pro práci s tabulátory.

 • Nastavit

Tlačítko Nastavit používáme tehdy, pokud zvolíme nějakou hodnotu Tabulátoru a chceme ji uložit. Jeho funkce je popsána výše.

 • Vymazat

Toto tlačítko vymaže první zarážku, kterou jsme definovali v editačním poli Umístění zarážek.

 • Vymazat vše

Toto tlačítko vymaže všechny zarážky, jejichž délku jsme definovali v editačním poli umístění zarážek.

Cvičení

Návod na cvičení – zkoušíme TAB

 1. Otevřeme Word.
 2. V dialogovém okně Ohlašování formátování dokumentu najdeme rozbalovací pole „Hlášení odsazení“. Zvolíme jako parametr „Řeč“.
 3. Budeme aktivovat klávesu TAB.

NVDA nám bude hlásit, o kolik jsme se posunuly doprava.

Návod na cvičení – pohyb v textu

 1. Otevřeme nový dokument.
 2. Do dokumentu napíšeme „první odstavec“. Poté stiskneme Enter. Poté napíšeme „druhý odstavec“. Poté stiskneme Enter. Poté napíšeme „třetí odstavec“.
 3. Druhý odstavec odsadíme od okraje stránky o jeden tabulátor.
 4. Třetí odstavec odsadíme od okraje stránky o tři tabulátory.
 5. Stiskneme Ctrl+Home.
 6. Pohybujeme se pomocí šipky nahoru/dolů. NVDA nám ohlásí, kolik tabulátorů je v textu použito.

ObsahMicrosoft WordMS WordNVDAWord


Jaromír Tichý
Jmenuji se Jaromír Tichý. V současné době pracuji jako lektor výpočetní techniky v neziskové organizaci TyfloCentrum Plzeň o.p.s. Od narození mám těžký stupeň zrakového handicapu, který je na rozhraní mezi těžkou slabozrakostí a praktickou nevidomostí. Nejvíce pracuji s Windows, kde...