Průvodce VoiceOverem v macOS – 5. díl – Vyhledávání a práce s textovým editorem

Tento díl si klade za cíl seznámit vás se základy nástroje Spotlight, který slouží hlavně pro vyhledávání a otevírání souborů, aplikací a dalších položek v počítači nebo na webu. Dále si zde předvedeme práci s textovým editorem TextEdit, na němž si procvičíme vytváření a ukládání jednoduchých textových souborů, přičemž při tomto ukládání souborů využijeme podobnosti s prací se soubory ve Finderu, jež jsme si popsali v předchozím díle.

Vyhledávání a spouštění aplikací přes Spotlight

V předchozím díle jsme si ukázali, kde ve Finderu nalézt všechny nainstalované aplikace a jak je spouštět. V macOS nicméně existuje ještě jeden o něco rychlejší způsob, jak najít a spustit aplikace, které nenajdeme v Docku. Příkladem aplikace, jež v docku nenajdeme je právě předinstalovaný textový editor TextEdit. Pomocí Spotlightu jej spustíme následovně.

 1. Stisknutím kláves Command + mezerník vyvolejte vyhledávací pole Spotlightu.
 2. Zadejte jméno hledané aplikace, v našem případě tedy TextEdit, a stiskněte Enter, čímž se aplikace spustí. V praxi ale většinou stačí zadat jen několik počátečních písmen z hledané aplikace. Zkuste tedy psát slovo TextEdit pomalu písmeno po písmeni, dokud neuslyšíte něco jako „TextEdit app, buňka, dvě položky“. Tato poněkud ne příliš vypovídající hláška znamená, že byla jako první výsledek hledání nalezena aplikace TextEdit.app. Enterem tedy tuto první položku otevřeme.

Vyhledávání ostatních typů souborů přes Spotlight

Kromě vyhledávání aplikací může Spotlight sloužit také pro hledání jakýkoliv jiných typů souborů, přičemž prohledávány jsou jak názvy souborů, tak jejich obsah. Při vyhledávání jsou upřednostněny ty soubory, s nimiž jste pracovali naposledy. Obecný postup vyhledávání a procházení nalezených souborů je následující:

 1. Stisknutím kláves Command + mezerník vyvolejte vyhledávací pole Spotlightu.
 2. Zadejte text, který se vyskytuje v názvu nebo obsahu hledaného souboru.
 3. Dvakrát stiskněte klávesu VO + šipku doprava, abyste se přesunuli na tabulku s vyhledanými položkami a do tabulky se přes VO + Shift + šipka dolů zanořte.
 4. V tabulce pomocí kláves VO + šipka dolů najděte hledaný soubor a přes VO + mezerník jej otevřete.

Aplikace TextEdit

Nyní už víme, jak pomocí Spotlightu aplikaci TextEdit spustit. Před používáním TextEditu ale nejprve provedeme určitá jednorázová nastavení.

Změna aktuálního formátu textového souboru na prostý text

Ve výchozím nastavení se při spuštění aplikace TextEdit vytvoří prázdný textový soubor ve formátu RTF, který umožňuje úpravu formátování textu, čili možnost měnit písmo, barvu, velikost a další atributy textu. My však pro začátek budeme chtít pracovat v jiném, prostém, formátu TXT, který takovéto úpravy formátování textu neumožňuje. Přepnutí do tohoto formátu prostého textu totiž zjednoduší prostředí aplikace TextEdit a pro psaní jednoduchých poznámek nám bude plně dostačovat. Pro přepnutí do formátu prostého textu tedy proveďte následující kroky:

 1. Stisknutím VO + M se přesuňte do řádku nabídek.
 2. Mačkejte VO + šipku doprava, dokud nenajedete na nabídku Formát a tuto nabídku přes VO + mezerník rozbalte.
 3. Mačkejte VO + šipku dolů, dokud nenajedete na příkaz Převést na prostý text a tento příkaz přes VO + mezerník aktivujte. Jestliže tam tento příkaz nemůžete nalézt, a je tam místo něj příkaz Převést na formát RTF, tak to znamená, že formát již přepnutý máte a nic tedy nemusíte měnit.

Přenastavení výchozího formátu nových textových souborů

Abychom nemuseli podle výše uvedeného postupu formát souboru přepínat při každém vytvoření nového textového souboru v aplikaci TextEdit, tak je možné nastavit výchozí formát pro nové textové soubory. Provedete to následovně:

 1. Stisknutím VO + M se přesuňte do řádku nabídek.
 2. Pomocí klávesy VO + šipka doprava najeďte na nabídku TextEdit a rozbalte ji přes VO + mezerník.
 3. Mačkejte klávesu VO + šipku dolů, dokud nenajedete na položku Předvolby…, a tuto položku aktivujte přes VO + mezerník.
 4. Otevřou se předvolby pro aplikaci TextEdit, kde mačkejte VO + šipku doprava, dokud nenajedete na položku, kterou VoiceOver přečte jako „Prostý text, přepínač, dva z dvou“. A přes VO + mezerník tento přepínač aktivujte.
 5. Nakonec stisknutím Command + W okno předvoleb zavřete.

Popis okna aplikace TextEdit

Nyní, když podle výše uvedeného postupu již máme aplikaci TextEdit přepnutou do jednoduššího prostředí pro úpravu prostého textu, si můžeme popsat, z čeho se skládá okno této aplikace. Uvedené pořadí položek odpovídá procházení okna TextEditu pomocí kurzoru VoiceOveru zleva doprava.

 • Tlačítko pro zavření okna, jeho minimalizaci a jeho zvětšení na celou obrazovku.
 • Název právě otevřeného souboru.
 • Tlačítko nabídky pro akce dokumentů: Touto položkou se nebudeme zabývat.
 • Upravitelný text: Samotné textové pole s obsahem našeho textového souboru. Na toto pole můžete kdykoliv přeskočit zkratkou VO + J tak, jak to děláme v následující praktické ukázce.

Praktická ukázka: Vytvoření a uložení nového textového souboru

Na tomto příkladu si ukážeme, jak v aplikaci TextEdit vytvořit nový textový soubor. Především si ale předvedeme uložení tohoto souboru za použití dialogového okna, které v podobné variantě najdeme při ukládání souborů také v jiných aplikacích než TextEdit.

 1. Přes VO + M se přesuňte do řádku nabídek, rozbalte nabídku Soubor a zvolte příkaz Nový. Popřípadě lze nový soubor vytvořit rychleji také zkratkou Command + N.
 2. Zkratkou VO + J přeskočte na textové pole pro vepsání obsahu vašeho nového souboru, ujistěte se, že máte vypnutou rychlou navigaci, která se přepíná současným stiskem klávesových šipek doleva a doprava, a do textového pole vepište nějaký text.
 3. Přes VO + M přejděte do řádku nabídek, rozbalte nabídku Soubor a zvolte příkaz Uložit…, popřípadě použijte zkratku Command + S.
 4. Otevře se dialogové okno pro uložení souboru, přičemž kurzor VoiceOveru bude stát na textovém poli pro zadání názvu tohoto souboru a v tomto poli bude označen text „Bez názvu“, takže jej přepíšete, jestliže začnete hned psát. Vepište tedy název vašeho nového souboru.
 5. Jedním stisknutím VO + šipka doprava se přesuňte na další položku dialogového okna, kterou je položka značky sloužící pro označení ukládaného souboru barevnou značkou. Tato položka nás nebude zajímat, a tak ji přeskočte stiskem VO + šipka doprava. Tím se dostanete na editor značek pro vepsání textové značky, jež také nebudeme chtít použít, takže jej rovněž přeskočte přes VO + šipku doprava.
 6. Další položkou bude textová položka „Kde“, kterou opět přeskočte přes VO + šipku doprava a dostaňte se tak na vyskakovací tlačítko pro rychlý výběr místa, kam chcete textový soubor uložit. Když toto vyskakovací tlačítko přes klávesu VO + mezerník otevřete, tak si můžete pomocí VO + šipka dolů nebo nahoru vybrat ze složek, které tvoří cestu, kam jste nějaký soubor v aplikaci TextEdit ukládali naposledy. Kromě těchto složek je tu také na výběr několik dalších naposledy používaných složek. Tuto nabídku můžete zase zavřít bez vybrání složky klávesou Escape. Předpokládejme, že se v této nabídce vámi hledaná složka nenachází, ale že se vámi hledaná složka nachází v domovské složce uživatele, do níž se přepněte stisknutím zkratky Command + Shift + H . Poté se přes klávesu VO + šipku doprava přesuňte na následující položku v dialogovém okně.
 7. Nyní bychom se měli nacházet na položce, kterou VoiceOver přečte jako „Zobrazit více voleb, sbaleno, rozbalovací trojúhelníček“. Tento takzvaný rozbalovací trojúhelníček může mít dva stavy, sbaleno nebo rozšířené. Při stavu rozšířené odkrývá další prvky, jež lze pro ukládání souborů použít. Především odkrývá boční panel a sloupcové zobrazení souborů, tedy prvky, jejichž používání jsme si už předvedli v předchozím díle na oknech aplikace Finder. Pokud tedy zmíněný rozbalovací trojúhelníček hlásí stav sbaleno, nikoliv rozšířené, tak jej stisknutím VO + mezerník přepněte do stavu rozšířené. V předchozím díle jsme si rovněž říkali, že soubory a složky mohou být ve Finderu zobrazeny různými způsoby a učili jsme se používat jeden z nich, konkrétně sloupcové zobrazení, do kterého se lze kdykoliv přepnout zkratkou Command + klávesa s číslem tři. To platí i pro tento dialog pro ukládání souborů, takže stiskněte zkratku Command + klávesa s číslem tři, abychom si byli jistí, že máme tento dialog přepnutý právě do sloupcového zobrazení souborů.
 8. Stisknutím VO + šipka doprava byste se měli dostat na textové pole pro hledání, jež nás nebude zajímat, a ani další následující volby nás nebudou zajímat, takže budeme mačkat klávesu VO + šipku doprava, dokud nenajedeme na boční panel. Abychom to neměli tak lehké, tak předpokládejme, že složka, kterou hledáme se nenachází ani v bočním panelu, takže ještě dvakrát stiskněte VO + šipku doprava, abyste přeskočili vertikální rozdělovník, a najeli tak na sloupcové zobrazení souborů, do něhož se přes klávesu VO + Shift + šipka dolů zanořte.
 9. Nyní byste měli ve sloupcovém zobrazení souborů stát na vaší domovské složce. Stiskněte tedy klávesu VO + šipku doprava, abyste ve sloupcovém zobrazení přešli do vnitřku této domovské složky a pomocí VO + šipka dolů nebo nahoru poté vyberte nějakou složku, kam chcete váš textový soubor uložit. Poté se ze sloupcového zobrazení zase přes VO + shift + šipku nahoru vynořte.
 10. Mačkejte klávesu VO + šipku doprava, dokud nenajedete na tlačítko Uložit a toto tlačítko přes VO + mezerník aktivujte. Tím by měl být proces ukládání vašeho souboru zdárně ukončen.

Navigace v průvodci

Tento díl si klade za cíl seznámit vás se základy nástroje Spotlight, který slouží hlavně pro vyhledávání a otevírání souborů, aplikací a dalších položek v počítači nebo na webu. Dále si zde předvedeme práci s textovým editorem TextEdit, na němž si procvičíme vytváření a ukládání jednoduchých textových souborů, přičemž při tomto ukládání souborů využijeme podobnosti s prací se soubory ve Finderu, jež jsme si popsali v předchozím díle.

Vyhledávání a spouštění aplikací přes Spotlight

V předchozím díle jsme si ukázali, kde ve Finderu nalézt všechny nainstalované aplikace a jak je spouštět. V macOS nicméně existuje ještě jeden o něco rychlejší způsob, jak najít a spustit aplikace, které nenajdeme v Docku. Příkladem aplikace, jež v docku nenajdeme je právě předinstalovaný textový editor TextEdit. Pomocí Spotlightu jej spustíme následovně.

 1. Stisknutím kláves Command + mezerník vyvolejte vyhledávací pole Spotlightu.
 2. Zadejte jméno hledané aplikace, v našem případě tedy TextEdit, a stiskněte Enter, čímž se aplikace spustí. V praxi ale většinou stačí zadat jen několik počátečních písmen z hledané aplikace. Zkuste tedy psát slovo TextEdit pomalu písmeno po písmeni, dokud neuslyšíte něco jako „TextEdit app, buňka, dvě položky“. Tato poněkud ne příliš vypovídající hláška znamená, že byla jako první výsledek hledání nalezena aplikace TextEdit.app. Enterem tedy tuto první položku otevřeme.

Vyhledávání ostatních typů souborů přes Spotlight

Kromě vyhledávání aplikací může Spotlight sloužit také pro hledání jakýkoliv jiných typů souborů, přičemž prohledávány jsou jak názvy souborů, tak jejich obsah. Při vyhledávání jsou upřednostněny ty soubory, s nimiž jste pracovali naposledy. Obecný postup vyhledávání a procházení nalezených souborů je následující:

 1. Stisknutím kláves Command + mezerník vyvolejte vyhledávací pole Spotlightu.
 2. Zadejte text, který se vyskytuje v názvu nebo obsahu hledaného souboru.
 3. Dvakrát stiskněte klávesu VO + šipku doprava, abyste se přesunuli na tabulku s vyhledanými položkami a do tabulky se přes VO + Shift + šipka dolů zanořte.
 4. V tabulce pomocí kláves VO + šipka dolů najděte hledaný soubor a přes VO + mezerník jej otevřete.

Aplikace TextEdit

Nyní už víme, jak pomocí Spotlightu aplikaci TextEdit spustit. Před používáním TextEditu ale nejprve provedeme určitá jednorázová nastavení.

Změna aktuálního formátu textového souboru na prostý text

Ve výchozím nastavení se při spuštění aplikace TextEdit vytvoří prázdný textový soubor ve formátu RTF, který umožňuje úpravu formátování textu, čili možnost měnit písmo, barvu, velikost a další atributy textu. My však pro začátek budeme chtít pracovat v jiném, prostém, formátu TXT, který takovéto úpravy formátování textu neumožňuje. Přepnutí do tohoto formátu prostého textu totiž zjednoduší prostředí aplikace TextEdit a pro psaní jednoduchých poznámek nám bude plně dostačovat. Pro přepnutí do formátu prostého textu tedy proveďte následující kroky:

 1. Stisknutím VO + mezerník se přesuňte do řádku nabídek.
 2. Mačkejte VO + šipku doprava, dokud nenajedete na nabídku Formát a tuto nabídku přes VO + mezerník rozbalte.
 3. Mačkejte VO + šipku dolů, dokud nenajedete na příkaz Převést na prostý text a tento příkaz přes VO + mezerník aktivujte. Jestliže tam tento příkaz nemůžete nalézt, a je tam místo něj příkaz Převést na formát RTF, tak to znamená, že formát již přepnutý máte a nic tedy nemusíte měnit.

Přenastavení výchozího formátu nových textových souborů

Abychom nemuseli podle výše uvedeného postupu formát souboru přepínat při každém vytvoření nového textového souboru v aplikaci TextEdit, tak je možné nastavit výchozí formát pro nové textové soubory. Provedete to následovně:

 1. Stisknutím VO + M se přesuňte do řádku nabídek.
 2. Pomocí klávesy VO + šipka doprava najeďte na nabídku TextEdit a rozbalte ji přes VO + mezerník.
 3. Mačkejte klávesu VO + šipku dolů, dokud nenajedete na položku Předvolby…, a tuto položku aktivujte přes VO + mezerník.
 4. Otevřou se předvolby pro aplikaci TextEdit, kde mačkejte VO + šipku doprava, dokud nenajedete na položku, kterou VoiceOver přečte jako „Prostý text, přepínač, dva z dvou“. A přes VO + mezerník tento přepínač aktivujte.
 5. Nakonec stisknutím Command + W okno předvoleb zavřete.

Popis okna aplikace TextEdit

Nyní, když podle výše uvedeného postupu již máme aplikaci TextEdit přepnutou do jednoduššího prostředí pro úpravu prostého textu, si můžeme popsat, z čeho se skládá okno této aplikace. Uvedené pořadí položek odpovídá procházení okna TextEditu pomocí kurzoru VoiceOveru zleva doprava.

 • Tlačítko pro zavření okna, jeho minimalizaci a jeho zvětšení na celou obrazovku.
 • Název právě otevřeného souboru.
 • Tlačítko nabídky pro akce dokumentů: Touto položkou se nebudeme zabývat.
 • Upravitelný text: Samotné textové pole s obsahem našeho textového souboru. Na toto pole můžete kdykoliv přeskočit zkratkou VO + J tak, jak to děláme v následující praktické ukázce.

Praktická ukázka: Vytvoření a uložení nového textového souboru

Na tomto příkladu si ukážeme, jak v aplikaci TextEdit vytvořit nový textový soubor. Především si ale předvedeme uložení tohoto souboru za použití dialogového okna, které v podobné variantě najdeme při ukládání souborů také v jiných aplikacích než TextEdit.

 1. Přes VO + M se přesuňte do řádku nabídek, rozbalte nabídku Soubor a zvolte příkaz Nový. Popřípadě lze nový soubor vytvořit rychleji také zkratkou Command + N.
 2. Zkratkou VO + J přeskočte na textové pole pro vepsání obsahu vašeho nového souboru, ujistěte se, že máte vypnutou rychlou navigaci, která se přepíná současným stiskem klávesových šipek doleva a doprava, a do textového pole vepište nějaký text.
 3. Přes VO + M přejděte do řádku nabídek, rozbalte nabídku Soubor a zvolte příkaz Uložit…, popřípadě použijte zkratku Command + S.
 4. Otevře se dialogové okno pro uložení souboru, přičemž kurzor VoiceOveru bude stát na textovém poli pro zadání názvu tohoto souboru a v tomto poli bude označen text „Bez názvu“, takže jej přepíšete, jestliže začnete hned psát. Vepište tedy název vašeho nového souboru.
 5. Jedním stisknutím VO + šipka doprava se přesuňte na další položku dialogového okna, kterou je položka značky sloužící pro označení ukládaného souboru barevnou značkou. Tato položka nás nebude zajímat, a tak ji přeskočte stiskem VO + šipka doprava. Tím se dostanete na editor značek pro vepsání textové značky, jež také nebudeme chtít použít, takže jej rovněž přeskočte přes VO + šipku doprava.
 6. Další položkou bude textová položka „Kde“, kterou opět přeskočte přes VO + šipku doprava a dostaňte se tak na vyskakovací tlačítko pro rychlý výběr místa, kam chcete textový soubor uložit. Když toto vyskakovací tlačítko přes klávesu VO + mezerník otevřete, tak si můžete pomocí VO + šipka dolů nebo nahoru vybrat ze složek, které tvoří cestu, kam jste nějaký soubor v aplikaci TextEdit ukládali naposledy. Kromě těchto složek je tu také na výběr několik dalších naposledy používaných složek. Tuto nabídku můžete zase zavřít bez vybrání složky klávesou Escape. Předpokládejme, že se v této nabídce vámi hledaná složka nenachází, ale že se vámi hledaná složka nachází v domovské složce uživatele, do níž se přepněte stisknutím zkratky Command + Shift + H . Poté se přes klávesu VO + šipku doprava přesuňte na následující položku v dialogovém okně.
 7. Nyní bychom se měli nacházet na položce, kterou VoiceOver přečte jako „Zobrazit více voleb, sbaleno, rozbalovací trojúhelníček“. Tento takzvaný rozbalovací trojúhelníček může mít dva stavy, sbaleno nebo rozšířené. Při stavu rozšířené odkrývá další prvky, jež lze pro ukládání souborů použít. Především odkrývá boční panel a sloupcové zobrazení souborů, tedy prvky, jejichž používání jsme si už předvedli v předchozím díle na oknech aplikace Finder. Pokud tedy zmíněný rozbalovací trojúhelníček hlásí stav sbaleno, nikoliv rozšířené, tak jej stisknutím VO + mezerník přepněte do stavu rozšířené. V předchozím díle jsme si rovněž říkali, že soubory a složky mohou být ve Finderu zobrazeny různými způsoby a učili jsme se používat jeden z nich, konkrétně sloupcové zobrazení, do kterého se lze kdykoliv přepnout zkratkou Command + klávesa s číslem tři. To platí i pro tento dialog pro ukládání souborů, takže stiskněte zkratku Command + klávesa s číslem tři, abychom si byli jistí, že máme tento dialog přepnutý právě do sloupcového zobrazení souborů.
 8. Stisknutím VO + šipka doprava byste se měli dostat na textové pole pro hledání, jež nás nebude zajímat, a ani další následující volby nás nebudou zajímat, takže budeme mačkat klávesu VO + šipku doprava, dokud nenajedeme na boční panel. Abychom to neměli tak lehké, tak předpokládejme, že složka, kterou hledáme se nenachází ani v bočním panelu, takže ještě dvakrát stiskněte VO + šipku doprava, abyste přeskočili vertikální rozdělovník, a najeli tak na sloupcové zobrazení souborů, do něhož se přes klávesu VO + Shift + šipka dolů zanořte.
 9. Nyní byste měli ve sloupcovém zobrazení souborů stát na vaší domovské složce. Stiskněte tedy klávesu VO + šipku doprava, abyste ve sloupcovém zobrazení přešli do vnitřku této domovské složky a pomocí VO + šipka dolů nebo nahoru poté vyberte nějakou složku, kam chcete váš textový soubor uložit. Poté se ze sloupcového zobrazení zase přes VO + shift + šipku nahoru vynořte.
 10. Mačkejte klávesu VO + šipku doprava, dokud nenajedete na tlačítko Uložit a toto tlačítko přes VO + mezerník aktivujte. Tím by měl být proces ukládání vašeho souboru zdárně ukončen.

Navigace v průvodciAppleMacmacOS/OS XPříručkyPrůvodce VoiceOverem v macOSTutoriályVoiceOver


Adam Samec
Jako nevidomý se zajímám o asistivní technologie pro zrakově postižené. Pracuji jako lektor a tester přístupnosti v Tyflokabinetu Praha. Mým hlavním zaměstnáním je však pozice programátora, konzultanta a testera přístupnosti v Microsoftu. V článcích se zaměřuji především na produkty značky...