Články z kategorie Agora

Braillské displeje: 06 Ovládání a braillský vstup

Navigace čtecího kurzoru Za nejdůležitější ovládací prvky braillského displeje můžeme považovat prvky pro posun čteného textu. Konkrétní odečítač obrazovky nemusí podporovat všechna tlačítka daného modelu, avšak pokud se propojení zdaří, posun textu lze využít vždy. Ten probíhá tak, že se...

celý článek

Agora APIV bodové písmo braillský displej Srovnání

Braillské displeje: 08 Využití braillských zobrazovačů při vzdělávání nevidomých, příklady dobré praxe

Úvod Schopnost číst a psát, tedy převádět lidskou komunikaci ze zvukové do grafické podoby a zpět, je jedním ze základních předpokladů lidské gramotnosti. Pro každého člověka je úspěšné získání této dovednosti přímo podmíněno dostupnými možnostmi, které má v průběhu svého...

celý článek

Agora APIV bodové písmo braillský displej Srovnání

Braillské displeje: 05 Hmatový výstup a signalizace

Technologie braillských zobrazovačů Testované modely jsou v pravdě tradiční, neboť je v nich užita technologie stará několik desetiletí založená na piezo elementech. Při průtoku proudu se vhodně tvarované prvky složený z různě piezo senzitivních materiálů prohýbají, čímž dochází přes převodové...

celý článek

Agora APIV bodové písmo braillský displej Srovnání