Jak na Word s odečítačem obrazovky JAWS: Označování textu a záložka (6. díl)

Označování textu a hlášení JAWSu

Když označujeme text, hlásí nám JAWS stále „označeno“. Čtení slova „označeno“ může být velmi rušivé, především tehdy, pokud označujeme velký úsek textu.

Řešení: Můžeme označovat text pomocí speciální funkce JAWSu.

Postup pro označování textu pomocí funkcí JAWSu

 1. Přesuneme textový kurzor v dokumentu na místo, kde chceme mít začátek bloku textu.
 2. Stiskneme Ctrl + WIN + K. Tím se do Wordu vloží tzv. značka pozice. JAWS řekne „Označuji místo“.
 3. Poté přesuneme textový kurzor na místo, kde chceme mít konec bloku označeného textu.
 4. Stiskneme nejdříve JAWSKey + Mezerník. Ozve se zvuk ohlašující skupinovou klávesovou zkratku JAWSu. Poté stiskneme samostatně M.

Výsledek: Dojde k označení textu. Označení textu si můžeme zkontrolovat pomocí JAWSKey + Shift + Šipka dolů.

Další využití značky pozice

Značku pozice lze využít jako záložku, na kterou následně můžeme přejít.

Příklad: Čteme ve Wordu knížku. Chceme si vytvořit záložku, abychom mohli příště ve čtení pokračovat na místě, kde jsme skončili. Postupujeme takto:

 1. Stiskneme Ctrl + WIN + K. Tím se vytvoří značka pozice.
 2. Nyní můžeme kdykoliv použít klávesovou zkratku Alt + WIN + K. Tím se přesuneme na značku pozice a můžeme pokračovat ve čtení.

Chyby funkce pro označování textu

Funkce pro označování textu, kterou nabízí JAWS, má dvě chyby:

 1. Lze ji použít jen v dokumentu, který je uložený
  • Příklad: Spustíme Word. Napíšeme v něm text. Ještě před tím, než dokument uložíme, v něm zkusíme označit text pomocí značky pozice. Po stisku Ctrl + WIN + K nám JAWS řekne „Před označením místa, na které se lze vracet, musíte dokument uložit.“
 2. Značku není možné vložit na začátek dokumentu, zde značku pozice z nějakého důvodu JAWS nevytvoří. V tomto případě nezáleží na tom, zda je dokument uložený nebo není.

Pozor na správný postup při označování řádků pomocí funkcí JAWSu

Označení textu je vždy od značky pozice do aktuální pozice kurzoru. Na to je důležité pamatovat, když chceme označit více řádků.

Příklad: Přesunuli jsme se na druhý řádek. Chceme označit 9 řádků. Bude tedy označený 2. až 10. řádek. Přesuneme proto textový kurzor na začátek druhého řádku. Zde vytvoříme značku pozice Ctrl + WIN + K. Poté se přesuneme na začátek desátého řádku. Stiskneme JAWSKey + Mezerník a poté M. Desátý řádek se v takovém případě neoznačí, protože textový kurzor je na jeho začátku. Pokud chceme, aby se označil také desátý řádek, musíme přesunout textový kurzor na jeho konec. Můžeme jej také přesunout na začátek jedenáctého řádku.

Značka pozice a webové stránky

Ve Wordu lze vytvořit jen jednu záložku. Pokud pracujeme na webových stránkách, můžeme si zde vytvořit více záložek.

Informace o této problematice najdeme v článku Málo známé, ale velmi užitečné funkce JAWSu – Značky pozic.


Obsah

 1. Úvod a poděkování
 2. Prostředí Wordu
 3. Pravidla pro psaní textu
 4. Odezva klávesnice a čtení interpunkce
 5. Kontrola gramatiky
 6. Vyhledávání textu
 7. Označování textu a záložka
 8. Základní informace k formátování
 9. Formátování písma
 10. Formát odstavce
 11. Úvod ke stylům
 12. Nadpisové styly
 13. Makra


JAWSMicrosoft WordMS WordWord


Jaromír Tichý
Jmenuji se Jaromír Tichý. V současné době pracuji jako lektor výpočetní techniky v neziskové organizaci TyfloCentrum Plzeň o.p.s. Od narození mám těžký stupeň zrakového handicapu, který je na rozhraní mezi těžkou slabozrakostí a praktickou nevidomostí. Nejvíce pracuji s Windows, kde...