Jak na Word s odečítačem obrazovky JAWS: Kontrola gramatiky (4. díl)

Jak funguje kontrola gramatiky ve Wordu

Word je vybaven funkcí, která umožňuje kontrolu gramatiky. Kontrola gramatiky funguje takto:

 1. Napíšeme slovo.
 2. Word má slovník, ve kterém má uloženo mnoho českých slov. Po napsání slova vždy zkontroluje, zda je námi napsané slovo ve slovníku.

První příklad: Napíšeme slovo „bík“, ve kterém je měkké „i“. Word zjistí, že slovo „bík“ s měkkým „i“ nemá ve slovníku. Proto jej označí za gramatickou chybu.

Druhý příklad: Napíšeme větu: „Ženy byli nakupovat“. Ve shodě přísudku s podmětem uděláme chybu, napíšeme „byli“ s „měkkým i“. Word zjistí, že slovo „byli“ má ve slovníku. Proto jej neoznačí za gramatickou chybu.

Důležité = Kontrola chyb ve Wordu může pomoci při psaní dokumentu, není ale stejně spolehlivá jako kontrola pomocí braillského řádku.

Postup při kontrole chyb

Existuje více způsobů, jak si ve Wordu zkontrolovat chyby. Lze využít funkce Wordu, které nás přemístí na slova, jež Word označil za chybná. Můžeme také využít dialogové okno JAWSu, které zobrazí seznam „chybných slov“.

Doporučení: Vyberte si tu možnost kontroly gramatiky, která Vám více vyhovuje.

Kontrola chyb pomocí funkcí Wordu

Pokud chceme zkontrolovat gramatické chyby pomocí funkcí Wordu, postupujeme takto:

 1. Přesuneme se na začátek dokumentu (Ctrl + Home).
 2. Stiskneme Alt + F7. Tím se přesuneme na slovo, které Word považuje za gramatickou chybu. Zároveň spustí Word kontextové menu, kde jsou návrhy, jak dané slovo opravit.
 3. Nyní si můžeme
  • – Přečíst větu s chybou pomocí INS + C.
  • – Pomocí šipky nahoru/dolů vybírat návrhy oprav, které Word nabízí.
  • – Vybrat možnost „Přeskakovat“. Word nebude již dané slovo považovat za gramatickou chybu. Pokud znovu stiskneme Alt + F7, dostaneme se na další slovo, které Word považuje za gramatickou chybu.
  • – Vybrat možnost „Přidat do slovníku“. Položku „Přidat do slovníku“ si podrobněji vysvětlíme v samostatné kapitole.

Využití dialogového okna JAWSu

Pravopisné chyby si můžeme také zobrazit v dialogovém okně JAWSu. Postupujeme takto:

 1. Stiskneme Alt + Shift + L. Spustíme tím dialogové okno s titulkem „Pravopisné chyby“.
 2. V dialogovém okně se objeví seznam pravopisných chyb. Stojíme na začátku seznamu chyb.
 3. Pomocí šipky nahoru/dolů se pohybujeme v seznamu slov, která Word označuje jako pravopisnou chybu. Když se chceme přesunout na některé slovo, stiskneme klávesu Enter.
 4. Po stisku klávesy Enter je slovo, které Word považuje za chybné, napravo od kurzoru. Nyní můžeme spustit kontextové menu. V kontextovém menu můžeme:
  • – vybrat některý z návrhů opravy
  • – zvolit možnost „Přeskakovat“
  • – zvolit možnost „Přidat do slovníku“

Cizí slova a kontrola gramatiky

S kontrolou gramatiky ve Wordu souvisí následující problém. Word označuje mnoho cizích názvů jako gramatickou chybu, i když jsou napsány správně. Word je totiž nemá uložené ve svém slovníku pro češtinu.

Proto využíváme položky kontextového menu s názvem „Přeskakovat“ a „Přidat do slovníku“.

Použití položky Přeskakovat

Příklad: Píšeme dokument o skupině Scooter. Word nemá slovo Scooter ve svém slovníku. Proto jej označí za gramatickou chybu, i když jsme jej napsali správně. Tento problém můžeme vyřešit takto:

 1. Po stisku Alt + F7 (nebo dialog Alt + Shift + L) se přesuneme na slovo Scooter.
 2. V kontextovém menu najdeme položku „Přeskakovat“. Potvrdíme ji klávesou Enter.

Výsledek:

Word nebude slovo „Scooter“ považovat za gramatickou chybu. Můžeme znovu stisknout Alt + F7 a přesunout se na další gramatickou chybu. To bude ale platit jen pro dokument, který právě vytváříme. Jakmile otevřeme nový dokument, označí opět Word slovo „Scooter“ jako gramatickou chybu.

Použití položky Přidat do slovníku

Pokud chceme, aby Word již v žádném dokumentu nepovažoval slovo Scooter za chybné, postupujeme takto:

 1. Přesuneme se (Alt + F7 či Alt + Shift + L) na slovo Scooter.
 2. Spustíme kontextové menu. Zde najdeme položku s názvem Přidat do slovníku.
 3. Stiskneme klávesu Enter.

Výsledek:

Word přidá slovo „Scooter“ do slovníku. Pokud spustíme nový dokument, nebude Word slovo „Scooter“ již považovat za gramatickou chybu.

Jak odstranit slovo ze slovníku

Někdy se může stát, že omylem přidáme do slovníku Wordu slovo, ve kterém je překlep. Chybně napsané slovo je možné ze slovníku odstranit. Postup je k dispozici zde, není nutné se jej učit:

 1. Aktivujeme tlačítko Soubor pomocí klávesové zkratky Alt + S.
 2. Stiskneme klávesu M. Tím se aktivuje tlačítko Možnosti.
 3. Pomocí šipky dolů se dostaneme na položku s názvem Kontrola pravopisu a mluvnice.
 4. Pomocí TAB se přesuneme na tlačítko Vlastní slovníky. Potvrdíme jej klávesou Mezerník. Spustí se dialogové okno s názvem Vlastní slovníky.
 5. Pomocí TAB se dostaneme na tlačítko s názvem Upravit seznam slov. Potvrdíme jej klávesou Mezerník.
 6. Spustí se dialogové okno s názvem Custom.dic. Zde se můžeme pohybovat šipkou nahoru/dolů nebo pomocí počátečních písmen. Tím vybíráme slovo, které chceme odstranit.
 7. Když najdeme slovo, které chceme ze slovníku Wordu smazat, dostaneme se pomocí TAB na tlačítko Odstranit. Jeho potvrzením se slovíčko ze slovníku odstraní.
 8. Změny, které v dialogovém okně uděláme, musíme potvrdit tlačítkem OK. Přesuneme se na něj klávesou TAB a potvrdíme jej Mezerníkem.

Vícejazyčný dokument a jeho kontrola

Pokud do Wordu napíšeme například kočka – die Katze, bude Word považovat slova „die“ a „Katze“ za gramatickou chybu. Nemá je totiž ve svém slovníku pro češtinu. Word obsahuje také slovníky z jiných jazyků, jedná se například o anglický či německý slovník. Pokud Wordu přikážeme, že má některý text kontrolovat německou kontrolou gramatiky, bude Word tento text kontrolovat pomocí německého slovníku, který je také součástí Wordu. V případě, že označíme anglické části dokumentu a nastavíme u nich anglickou kontrolu gramatiky, bude je Word kontrolovat pomocí anglického slovníku.

Nastavení kontroly gramatiky pro jiný jazyk má pro uživatele JAWSu ještě jednu výhodu. JAWS umožňuje podle kontroly automaticky přepínat počítačové hlasy. Pokud je německý text kontrolován ve Wordu německou kontrolou gramatiky, přepne automaticky JAWS počítačový hlas.


Obsah

 1. Úvod a poděkování
 2. Prostředí Wordu
 3. Pravidla pro psaní textu
 4. Odezva klávesnice a čtení interpunkce
 5. Kontrola gramatiky
 6. Vyhledávání textu
 7. Označování textu a záložka
 8. Základní informace k formátování
 9. Formátování písma
 10. Formát odstavce
 11. Úvod ke stylům
 12. Nadpisové styly
 13. Makra


JAWSMicrosoft WordMS WordWord


Jaromír Tichý
Jmenuji se Jaromír Tichý. V současné době pracuji jako lektor výpočetní techniky v neziskové organizaci TyfloCentrum Plzeň o.p.s. Od narození mám těžký stupeň zrakového handicapu, který je na rozhraní mezi těžkou slabozrakostí a praktickou nevidomostí. Nejvíce pracuji s Windows, kde...