Jak na Word s odečítačem obrazovky JAWS: Pravidla pro psaní textu (2. díl)

Pravidla pro psaní textu

Při sestavování dokumentů ve Wordu platí jiná pravidla, než když pro psaní dokumentů používáme klasický psací stroj, Pichtův psací stroj či jednoduchý textový editor.

V tomto dokumentu uvádím tři základní pravidla, jejichž dodržování je důležité pro editaci textu ve Wordu s JAWSem a také pro výslednou typografickou kvalitu dokumentu.

První pravidlo – Nepoužíváme mezery pro odsazení textu

Pokud chceme na Pichtově psacím stroji zajistit, aby byl text dále od levého okraje stránky, použijeme více mezer. Ve Wordu není správné použít pro odsazení mezery. Pro odsazení textu je nutné používat tabulátory.

Když je některé slovo napravo od kurzoru a my stiskneme klávesu Tabulátor, přečte nám JAWS, o kolik centimetrů se slovo posunulo napravo od okraje stránky.

Druhé pravidlo – Enter používáme jen pro ukončení odstavce

Na Pichtově psacím stroji vytváříme vždy novou řádku mechanickým posunutím jeho hlavy, ve které je papír. Ve Wordu se nové řádky zalamují samy. Klávesu Enter proto použijeme jen tehdy, když chceme vytvořit nový odstavec.

Pokud potřebujeme ukončit řádku ještě předtím, než se automaticky zalomí, a pokud nechceme vytvořit nový odstavec, použijeme klávesovou zkratku Shift + Enter.

Třetí pravidlo – Použití pevné mezery

Na Pichtově psacím stroji můžeme použít pouze jeden typ mezery. Ve Wordu lze použít dva typy mezer. Jedná se o klasické a pevné mezery. Klasickou mezeru vytvoříme stiskem klávesy Mezerník. Pevnou Mezeru vytvoříme pomocí klávesové zkratky Ctrl + Shift + Mezerník.

Pokud stiskneme Ctrl + Shift + Mezerník, přečte nám JAWS „Ctrl + Shift + mezera“. Poznáme tak, že jsme napsali pevnou mezeru.

Pevná mezera se ve Wordu automaticky vkládá mezi neslabičné předložky a následující slovo. Příklad: Máme větu: „Dnes jsme byli na procházce v lese“. Mezi předložkou „v“ a slovem „lese“ Word automaticky vloží pevnou mezeru.

Pokud se slovo, které následuje po neslabičné předložce, přesune na druhý řádek, přesune se s ním na druhý řádek díky pevné mezeře také neslabičná předložka.

V textu jsme napsali větu „Dnes jsme byli v lese“. Předložka „v“ je na konci řádku. Slovo „lese“ se přesune na druhý řádek. Word vloží mezi předložku „v“ a slovo „lese“ automaticky pevnou mezeru. Jakmile dopíšeme slovo „lese“, přesune se s ním na druhý řádek také předložka „v“.

Pevná mezera by se měla také vkládat mezi akademický titul a jméno, které po něm následuje. Příklad: Na počítači nás učil pan Mgr. Jiří Kařbíď. Mezi slovem „Mgr.“ a „Jiří“ by měla být vložena pevná mezera. Word nezajišťuje automatické vložení pevné mezery mezi akademický titul a jméno. Pokud napíšeme akademický titul, měli bychom poté použít klávesovou zkratku Ctrl + Shift + Mezerník.

Netisknutelné znaky

Klasická mezera (vytvoříme Mezerníkem), pevná mezera (Ctrl + Shift + Mezerník), znak konce řádku (Shift + Enter), znak konce odstavce (Enter) a tabulátor patří mezi tzv. netisknutelné znaky. Na běžné ani na braillské tiskárně se nevytisknou. Mají ale vliv na uspořádání okolního textu.

S netisknutelnými znaky se pracuje stejně jako s písmeny, čísly a interpunkčními znaménky. Pokud je chceme smazat, platí:

 • Delete maže znak, který je napravo od kurzoru.
 • Backspace maže znak, který je před kurzorem.

Cvičení

První cvičení

Napište tři odstavce. Spojte první a druhý odstavec do jednoho odstavce. Úpravy si ověřte pomocí klávesových zkratek, které se používají pro pohyb po odstavcích.

Druhé cvičení

Napište tři krátké řádky. Řádky vytvořte pomocí Shift + Enter. Spojte druhý a třetí řádek do jednoho řádku. Úpravy si ověřte pomocí klávesových zkratek, které používáte pro pohyb po řádcích.

Třetí cvičení

Napište libovolné slovo. Umístěte textový kurzor tak, aby bylo toto slovo napravo od kurzoru. Zkuste několikrát stisknout TAB. JAWS vám vždy přečte, o kolik centimetrů se slovo posunulo směrem doprava.


Obsah

 1. Úvod a poděkování
 2. Prostředí Wordu
 3. Pravidla pro psaní textu
 4. Odezva klávesnice a čtení interpunkce
 5. Kontrola gramatiky
 6. Vyhledávání textu
 7. Označování textu a záložka
 8. Základní informace k formátování
 9. Formátování písma
 10. Formát odstavce
 11. Úvod ke stylům
 12. Nadpisové styly
 13. Makra


JAWSMicrosoft WordMS WordWord


Jaromír Tichý
Jmenuji se Jaromír Tichý. V současné době pracuji jako lektor výpočetní techniky v neziskové organizaci TyfloCentrum Plzeň o.p.s. Od narození mám těžký stupeň zrakového handicapu, který je na rozhraní mezi těžkou slabozrakostí a praktickou nevidomostí. Nejvíce pracuji s Windows, kde...