Jak na Word s odečítačem obrazovky JAWS: Úvod a poděkování

Poděkování

Po svém nástupu do TyfloCentra Plzeň jsem stál před obtížným úkolem. Měl jsem klienty naučit pracovat s Wordem a s Excelem s odečítači JAWS a NVDA. Vzhledem ke svému zrakovému postižení jsem při práci s počítačem používal spíše zvětšovací software. Odečítač mně pomáhal většinou se čtením textu. Bylo to pro mě velmi důležité, neboť čtení i zvětšeného textu zrakem je pro mě vzhledem k mému handicapu velmi problematické. V době nástupu do TyfloCentra jsem však neměl zkušenosti s tím, jak JAWS a NVDA efektivně použít při práci s programy Word a Excel.

Ředitelka TyfloCentra Plzeň o.p.s. paní Mgr. Hana Dostálová mně nabídla následující pomoc. Realizovali jsme projekt s názvem Kvalita a partnerství v zájmu soc. služeb pro osoby se zrakovým postižením. V rámci projektu jsme spolupracovali s několika partnerskými organizacemi. Jedním z partnerů byla katedra Výpočetní a didaktické techniky na Západočeské univerzitě v Plzni. S odborníky z katedry Výpočetní a didaktické techniky (dále jen KVD) jsem vytvářel materiály, které jsem chtěl následně využít pro kurzy Wordu a Excelu s JAWSem a NVDA. Pan docent Václav Vrbík a pan doktor Petr Michalík mně poskytli e-learningové kurzy, které připravili pro své studenty. Konzultovali se mnou jejich úpravu pro použití s odečítači JAWS a NVDA.

V průběhu přípravy materiálů jsem konzultoval různé problematické body s odborníky z Tyflokabinetu. Nejvíce mně pomáhal pan Michal Jelínek, který mně vysvětlil mnoho funkcí JAWSu a NVDA.

Po skončení projektu vznikly velmi rozsáhlé materiály. Začal jsem je používat při přípravě na kurzy v TyfloCentru. Klienti TyfloCentra Plzeň mají zájem především o program Word, který chtějí používat s JAWSem. Původní materiály, které vznikly v průběhu projektu, jsem použil jako podklad pro samostatný kurz Wordu. Na základě svých zkušeností s klienty jsem vytvořil systematický kurz Wordu s JAWSem, který obsahuje dvanáct na sebe navazujících kapitol. Rád bych je poskytl čtenářům portálu Pelion. Věřím, že pomohou uživatelům JAWSu k tomu, aby se jim s Wordem pracovalo lépe a efektivněji. Znalosti, které jsem získal v průběhu projektu a také následně při kurzech s klienty, používám nejen ve svém zaměstnání, ale také při dalších aktivitách. Kombinace funkcí Wordu a možností odečítače je podle mého názoru velmi efektivní nástroj pro uživatele počítače s těžkým zrakovým postižením. Věřím proto, že některým z vás mnou sestavený kurz pomůže.

Rád bych poděkoval všem, kteří mně pomáhali s realizací projektu a přípravou kurzů Wordu a Excelu:

 • Děkuji ředitelce TyfloCentra paní Mgr. Dostálové za realizaci projektu s názvem Kvalita a partnerství v zájmu soc. služeb pro osoby se zrakovým postižením.
 • Velice děkuji své kolegyni paní Bc. Lence Potůčkové za koordinaci projektu.
 • Chtěl bych poděkovat panu docentu Vrbíkovi a panu doktoru Michalíkovi za to, že mně poskytli přístup ke kurzům Wordu a Excelu. Děkuji také za cenné rady, které jsem získal v průběhu konzultací. Vážím si toho, že mně pan docent Vrbík a pan doktor Michalík pomáhají s kurzy v TyfloCentru i nyní, kdy je již projekt ukončen. Velmi oceňuji zájem odborníků z KVD o problematiku osob se zrakovým postižením.
 • Děkuji panu Michalu Jelínkovi. Vážím si toho, že mně poskytl mnoho konzultací. V jejich průběhu jsem se dozvěděl o různých funkcích JAWSu a NVDA. Velice mně také pomohly postupy, se kterými mě pan Jelínek seznámil. S jejich pomocí se může uživatel s odečítače dostat k různým informacím a funkcím, které jsou ve Wordu a Excelu obtížně dostupné, i když pracuje pouze s klávesnicí.

Obsah

 1. Úvod a poděkování
 2. Prostředí Wordu
 3. Pravidla pro psaní textu
 4. Odezva klávesnice a čtení interpunkce
 5. Kontrola gramatiky
 6. Vyhledávání textu
 7. Označování textu a záložka
 8. Základní informace k formátování
 9. Formátování písma
 10. Formát odstavce
 11. Úvod ke stylům
 12. Nadpisové styly
 13. Makra

Jak na Word s odečítačem obrazovky JAWS: prostředí Wordu (1. díl)JAWSMS WordPříručkyTutoriályWord


Jaromír Tichý
Jmenuji se Jaromír Tichý. V současné době pracuji jako lektor výpočetní techniky v neziskové organizaci TyfloCentrum Plzeň o.p.s. Od narození mám těžký stupeň zrakového handicapu, který je na rozhraní mezi těžkou slabozrakostí a praktickou nevidomostí. Nejvíce pracuji s Windows, kde...