Jak na Word s odečítačem obrazovky JAWS: Odezva klávesnice a čtení interpunkce (3. díl)

Nastavení pravidel čtení JAWSu

JAWS umožňuje nastavit pravidla čtení, která platí:

 • Pro všechny aplikace v počítači.
 • Jen pro některou aplikaci v počítači.

Pokud chceme měnit pravidla čtení pro všechny aplikace, musíme pracovat s dialogovým oknem Centrum nastavení. Dialogové okno Centrum nastavení najdeme v menu JAWSu. Podrobně si jej představíme v samostatné kapitole.

Pokud chceme měnit pravidla čtení jen pro některou aplikaci, postupujeme takto:

 • Spustíme konkrétní aplikaci, pro kterou chceme nastavit pravidla čtení. (Jedná se například o Word).
 • Nyní stiskneme JAWSKey + V. Spustí se dialogové okno Rychlá nastavení.

Změna čtení interpunkce mezi souvětími pro Word

Představme si následující situaci. Píšeme ve Wordu text. Chceme, aby nám JAWS ve Wordu přečetl větu „Ahoj, jak se dnes máte?“ následujícím způsobem: „ahoj čárka jak se dnes máte otazník“. Zároveň chceme, aby nám JAWS nečetl čárky, tečky a otazníky například v Google Chrome. Proto budeme postupovat následujícím způsobem:

 1. Spustíme program Word.
 2. Stiskneme JAWSKey + V. Spustí se dialogové okno Rychlá nastavení.
 3. Jsme v editačním poli Hledat. Zadáme zde slovo Interpunkce.
 4. Pomocí TAB se přesuneme do stromového seznamu, ve kterém jsou funkce JAWSu.
 5. Pokud stojíme na položce Interpunkce, měníme klávesou Mezerník její stav. Jakmile uslyšíme slovo „Vše“, stiskneme dvakrát klávesu Enter.

Výsledek: JAWS nám bude číst ve Wordu veškerou interpunkci ve větách a souvětích. Pokud se přesuneme do jiné aplikace (například do Google Chrome), nebude nám číst JAWS interpunkci mezi větami a souvětími. To je velká výhoda, neboť při čtení obsahu webových stránek by nás rušilo, pokud by JAWS četl čárky, tečky, otazníky a další znaménka mezi větami a souvětími.

Poznámka: Pokud bychom změnili čtení interpunkce v Centru nastavení, četl by JAWS interpunkci mezi větami a souvětími v každé aplikaci v počítači.

Změna odezvy při psaní pro Word

Představme si, že píšeme ve Wordu poznámky. JAWS je standardně nastaven tak, aby četl každé písmeno, které stiskneme. To nás při psaní poznámek zdržuje. Zároveň potřebujeme, aby nám JAWS četl každé písmenko, když hledáme informace pomocí Google v prohlížeči Chrome.

Pokud chceme změnit odezvu klávesnice jen pro program Word, postupujeme opět takto:

 1. Spustíme program Word.
 2. Spustíme dialogové okno Rychlá nastavení (JAWSKey + V).
 3. Do editačního pole Hledat zadáme slovo Odezva.
 4. Pomocí TAB se přesuneme do stromového seznamu. Zde musíme šipkou nahoru/dolů vybrat položku „Odezva klávesnice“.
 5. Klávesou Mezerník jsou dostupné následující volby:
  • Žádná – JAWS při psaní nebude nic číst.
  • Znaky – JAWS bude při psaní číst znaky, které uživatel aktivuje.
  • Slova – JAWS nebude číst při psaní znaky, které uživatel na klávesnici aktivuje. Psaný text bude ale ohlašován jiným způsobem. Poté, co napíšeme slovo a stiskneme klávesu Mezerník, nám JAWS toto slovo přečte.
  • Znaky i slova – JAWS bude číst při psaní jednotlivé znaky. Jakmile napíšeme slovo a stiskneme klávesu Mezerník, JAWS jej přečte.

Klávesou Mezerník nastavíme Odezvu klávesnice na volbu „Slova“. Poté stiskneme dvakrát klávesu Enter.

Výsledek: JAWS nebude číst znaky, které aktivujeme. Jakmile napíšeme slovo a stiskneme klávesu Mezerník, JAWS jej přečte. Tato nastavení budou platit jen pro Word. V ostatních aplikacích bude JAWS číst jednotlivé znaky, jakmile je aktivujeme na klávesnici.

Poznámka: Pokud bychom změnili odezvu při psaní v dialogovém okně Centrum nastavení například na slova, přečetl by JAWS slovo poté, co uživatel stiskne klávesu Mezerník v kterékoliv aplikaci ve Windows. Zároveň by v žádném programu nečetl znaky, které uživatel při psaní aktivuje.

Závěr

 1. Dialogové okno Rychlá nastavení můžeme použít i pro jiné aplikace (než Word a Chrome), které byly uváděny v příkladu. Platí vždy následující pravidlo:
  • Nejdříve spustíme aplikaci, ve které chceme změnit způsob čtení u JAWSu.
  • Poté spustíme dialogové okno Rychlá nastavení.
 2. Dialogové okno Rychlá nastavení (JAWSKey + V) obsahuje mnoho dalších pravidel čtení. S jeho pomocí proto neměníme jen odezvu klávesnice a čtení interpunkce. Nejsou v něm však úplně všechna pravidla čtení pro konkrétní aplikaci. Jsou zde jen ta nejdůležitější!

Příklad: Chceme, aby nám JAWS přečetl vzorec vody H2O takovým způsobem, že bude ohlášen dolní index, který je reprezentován číslem dvě. I když JAWS umí ohlašovat horní a dolní indexy, nenajdeme v dialogovém okně Rychlá nastavení funkci pro čtení dolního indexu.

Zatím si zapamatujme: Dialogové okno Rychlá nastavení obsahuje jen ty nejdůležitější funkce, které mění čtení JAWSu v konkrétní aplikaci.


Obsah

 1. Úvod a poděkování
 2. Prostředí Wordu
 3. Pravidla pro psaní textu
 4. Odezva klávesnice a čtení interpunkce
 5. Kontrola gramatiky
 6. Vyhledávání textu
 7. Označování textu a záložka
 8. Základní informace k formátování
 9. Formátování písma
 10. Formát odstavce
 11. Úvod ke stylům
 12. Nadpisové styly
 13. Makra


JAWSMicrosoft WordMS WordWord


Jaromír Tichý
Jmenuji se Jaromír Tichý. V současné době pracuji jako lektor výpočetní techniky v neziskové organizaci TyfloCentrum Plzeň o.p.s. Od narození mám těžký stupeň zrakového handicapu, který je na rozhraní mezi těžkou slabozrakostí a praktickou nevidomostí. Nejvíce pracuji s Windows, kde...